پایان نامه با موضوع نقش مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

  عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان شما می توانید مطالب مشابه این مطلب […]

پایان نامه با موضوع نقش مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
0 Comment

سایت منبع   عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان مقدمه امروزه سازمان­ها در جایگاه […]

پایان نامه ارشد:ارائه اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

92
0 Comment

  عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش بخش […]