دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر توفیق روشهای الکترونیکی در جمع ­آوری کمک­های مردمی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

  عنوان کامل پایان نامه : سایت منبع  مطالعه و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع¬آوری کمکهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP. 1-1-   روش پژوهش پژوهش حاضر […]