دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر توفیق روشهای الکترونیکی در جمع ­آوری کمک­های مردمی

  عنوان کامل پایان نامه : سایت منبع  مطالعه و اولویت¬بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع¬آوری کمکهای مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP. 1-1-   روش پژوهش پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش پیمایشی می­باشد که بصورت میدانی با انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه­هایی که ادامه مطلب…