تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مهارت های اجتماعی و تحلیل رابطه آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

  عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس سایت منبع هوش اجتماعی در پرتو تاریخچه هوش اجتماعی، در سال 1920، […]

مقاله فارسی پایان نامه بررسی کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
0 Comment

  عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس هوش سازمانی در ارتباط با هوش سازمانی؛ هووارد گاردنر محقق و روانشناس […]