پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش پردازش اجتماعی و تحلیل رابطه آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

  عنوان کامل پایان نامه :  ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس هوش هیجانی و مدیریت بازار بهره گیری از هوش هیجانی در تجارت […]