پایان نامه رشته برق برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه : 3-2-3- خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه (PHEV) این خودرو ها که برای از بین بردن معایب خودروهای برقی هیبریدی طراحی شده […]

برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی:دانلود پایان نامه ارشد

92
0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه : 2-3-2-1-3- ارتباط­ی بین CVPP و TVPP پیشنهاد دادن یک نیروگاه مجازی به بازار انرژی نیاز به دو عملگر تجاری و تکنیکی دارد.CVPP تولیدات […]