دانلود پایان نامه ارشد درباره ANP، تکنولوژی، وضعیت مطلوب، کیفیت خدمات

admin3
نوامبر 30, 2018 0 Comment

تحلیل کرده و ساختار مسئله را ایجاد می‌کنیم. همچنین با توجه به مطالب مطرح‌شده در قسمت ۳-۸-۳، از نتایج این قسمت در ساختن ماتریس حدی ANP نیز استفاده خواهیم کرد. […]

دانلود پایان نامه ارشد درباره DEMATEL، ANP، روش DEMATEL، تحلیل شبکه

admin3
0 Comment

دهیم. این کار از طریق مقایسه‌ی دو به دویی با پرسیدن این سال که “با توجه به مطلوبیت ما، چه قدر اهمیت دارد که یک معیار با بقیه‌ی معیارها مقایسه […]

دانلود پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، ANP، تحلیل شبکه

admin3
0 Comment

به طور قطع مقررات مسئله را رعایت می‌کنند اما ممکن است ابزار تصمیم‌گیری بد اعمال شود و تصمیم گیر مجبور است در ادامه مقررات جدیدی به مسئله اضافه کند. ۳-۳ […]

دانلود پایان نامه ارشد درباره حقوق مصرف، شبیه‌سازی، حل مسئله، رفاه اقتصادی

admin3
0 Comment

در اواسط دهه‌ی ۹۰ میلادی KLM و Northwest ادعا کردند که ائتلاف آن‌ها ترافیک جدیدی ایجاد کرده۵۸ و تأثیر کاهنده‌ای بر میزان کرایه‌ها خواهد داشت، درحالی‌که در مقابل ادعای آن‌ها، […]

دانلود پایان نامه ارشد درباره استراتژی، استراتژیک، ارزیابی عملکرد، مصرف‌کننده

admin3
0 Comment

از CAB (انجمن غیرنظامی دانش هوایی۲۹)گرفت و به ایرلاین ها اجازه داد که تنوع کرایه‌هایی را که به مسافرین پیشنهاد می‌کنند، افزایش دهند. افزایش تنوع در قیمت کرایه‌ها ایرلاین ها […]

دانلود پایان نامه ارشد درباره استراتژی، استراتژیک، استراتژی ها، نیروی کار

admin3
0 Comment

۸۶% ۱۱ ۱۴۳ ۰ ۰% ۰ ۰% ECN Ercan IST Istanbul (۴.۶) ۲۸۸ ۰ ۸۹% ۱۲ ۱۸۶ ۰ ۰% ۰ ۰% IST Istanbul ECN Ercan (۴.۸) ۲۸۸ ۰ ۸۸% ۱۱ […]