پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش هوش اجتماعی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3 هوش معنوی

مفهوم هوش معنوی در ادبیات آکادمیک روانشناسی برای اولین بار در سال 1996 توسط استیونز و بعد در سال 1999 توسط امونز مطرح گردید. به موازات این جریان گاردنر مفهوم هوش معنوی را در ابعاد مختلف مورد نقد و مطالعه قرار داد و پذیرش این مفهوم ترکیبی معنویت و هوش را به چالش کشید. هوش معنوی، موضوع جالب و جدیدی می باشد که مطالب نظری و نیز یافته های پژوهشی و تجربی در مورد آن بسیار اندک می باشد. اخیرا، این موضوع نظر بسیاری از صاحب نظران و محققان را به خود جلب کرده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هوش معنوی می تواند با روش های متنوعی برای تربیت توجه، تغییرشکل دادن هیجانات و ترویج و تربیت رفتارهای اخلاقی، رشد یابد. این شیوه ها خاصیت منحصر به فرد هیچ یک از سنت های مذهبی یا آموزش های معنوی نمی باشد. گرچه آن با رشد اخلاقی، هیجانی و شناختی مرتبط شده می باشد، اما با هیچ یک از آنها نیز همانند نمی باشد. زیرا انواع مختلف هوش به اندازه متفاوتی توسعه می یابند. یک نفر ممکن می باشد بیشتر در یکی از حیطه ها رشد یابد اما در حیطه های دیگر نه وقتی مباحث و مسائل اخلاقی  هیجانی حل نشده باقی می ماند، دقیقاْ از رشد معنوی بازداری می گردد. رسش و رشد معنوی، جلوه ای از هوش معنوی، شامل درجه ای از رشد اخلاقی و هیجانی و همچنین رفتار اخلاقی می باشد.

درمورد اجزای تشکیل دهنده ی هوش معنوی مولفه ها نظرات مختلفی ارائه شده می باشد. در تبیین هوش معنوی گفتیم که هوش معنوی هوش منحصر به فردی می باشد که برای حل کردن معضلات و مسائل مربوط به معنا و زندگی و ارزشها مورد بهره گیری قرار می گیرد. سیندی ویگلس ورث، هوش معنوی را به عنوان توانایی برای رفتار کردن همراه با دلسوزی و مهربانی و عقل و خرد با حفظ آرامش درونی و بیرونی بدون در نظر داشتن شرایط می داند. از نظر امونز(2000) هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات معنوی در جهت حل مسئله در زندگی روزانه و فرایند دستیابی به هدف می باشد. وی به صورت ابتکاری پنج مولفه را برای هوش معنوی پیشنهاد کرده می باشد:

  1. ظرفیت تعالی (فرا گذشتن از دنیای جسمانی و مادی و متعالی کردن آن)
  2. توانایی ورود به حالت های معنوی از هوشیاری
  3. توانایی آراستن فعالیت ها، حوادث و روابط زندگی روزانه با احساسی از تقدس
  4. توانایی بهره گیری از منابع معنوی در جهت حل مسائل زندگی
  1. ظرفیت درگیری در رفتار فضیلت مآبانه

از منظر نوبل (2000) هوش معنوی یک استعداد ذاتی بشری می باشد. وی با توانایی های اصلی امونز برای هوش معنوی موافق می باشد و دو مولفه دیگر نیز به آنها اضافه می کند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش

1- مطالعه و توصیف هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و تحلیل ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

1-5-2 اهداف فرعی پژوهش

1- مطالعه و توصیف پردازش اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف مهارت های اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و توصیف آگاهی اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد