پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

فرایند مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی به عنوان فرایند “جذب، آموزش، به کارگیری و نگه­داشت نیروی کار مستعد به مقصود تحقق هدف­ها، مأموریت­ها و استراتژی­های سازمان تعریف می گردد” (Verheul, 2002, 440).

الگوهای مدیریت منابع انسانی به دو دسته کلی تقسیم می­شوند: 1. الگوهایی که بر ارتقای سطح تعهد کارکنان تمرکز دارند 2. الگوهایی که اندازه کنترل مدیران و مالکان را بر کارکنان و فرایندهای تولید افزایش می­دهند (Boselie, 2002, 45).

فرایندهای کسب و کار مربوط به منابع انسانی می­تواند به دو سطح فرایندهای عملیاتی و فرایندهای کنترل مدیریتی طبقه­بندی گردد (جدول 1-2 را ببینید). فرایندهای سطح عملیاتی شامل ایجاد و نگهداری مشاغل، اجرای فرایند انتخاب و به­کارگماری متقاضیان کار می­باشد. سایر فعالیت­های مهم در سطح عملیاتی شامل تهیه گزارش­های دولتی، مدیریت حقوق و دستمزد و مدیریت عملکرد می باشد (Schultheis and Sumner, 1998).

جدول 1-2: فرایندهای کسب و کار مربوط به منابع انسانی (مری، 1387: 198)

مدیران جهت تصمیم­گیری در مورد تخصیص منابع انسانی به صورت اثربخش و رسیدن به اهداف سازمان به اطلاعات احتیاج دارند. این به معنی لزوم تعریف و طراحی مشخصه­های مشاغل می باشد که سازمان را در استخدام و نگهداری افراد لایق و واجد شرایط توانمند می­کند. طراحی سیستم تشویق و تنبیه در جذب و نگهداری کارکنان و دستیابی به اهداف سازمان بسیار مهم می باشد. همچنین آموزش کارکنان و توسعه قابلیت­های تخصصی آنان در حفظ مجموعه مهارت­ها در سطح مناسب، بهبود بهره­وری و حفظ روحیه وظیفه­شناسی و صداقت کارکنان امری بسیار حیاتی می باشد.

برنامه ریزی نیروی کار آینده، مستلزم تعیین احتیاجات نیروی کار آینده و مهارت­های مرتبط می­باشد. اختلاف بین خصوصیات نیروی کار فعلی با نیازمندی­های مهارتی در آینده بایستی تجزیه و تحلیل گردد تا این­که بتوان مهارت­های پرسنل را در راستای نیازمندی­ها توسعه داد. این امر به معنی آموزش مجدد داوطلبین درون سازمانی، به­کارگیری متخصصین برون­سازمانی و برون­سپاری فعالیت­ها می­باشد (مری، 1387: 9-198).

از آن­جا که مدیریت منابع انسانی مستلزم تصمیم­گیری­ها و رایزنی­هایی می باشد که کارکنان؛ یعنی، مهم­ترین منبع سازمان را به­گونه مستقیم تحت تاثیر قرار می­دهد، مدیران منابع انسانی، همیشه با مسأله ادراک عدالت کارکنان روبه­رو هستند (Skarliki & Folger, 2003: 1).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد