تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مهارت های اجتماعی و تحلیل رابطه آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

هوش اجتماعی

در پرتو تاریخچه هوش اجتماعی، در سال 1920، ثورندایک هوش اجتماعی را با مفهوم نوظهور بهره هوشی مطرح نمود که در حال شکل دادن به زمینه جدیدی در علم روانشناسی به نام روان سنجی بود و هدف آن یافتن روش هایی برای اندازه گیری توانایی های بشر دراواخر سال 1959، کسلر  که یکی از معروف ترین آزمون های هوشی را ارائه داده بودند، اهمیت هوش اجتماعی را زیر سوال بردند و آن را همان هوش معمولی دانستند.  در اواخر سال 1960، گیلفورد صد و بیست قابلیت هوشی جداگانه را برشمرد که از آن میان سی قابلیت مربوط به هوش اجتماعی بود اما وی نتوانست علی رغم کوشش زیادی که مبذول داشت پیش بینی معنی داری را در مورد عملکرد افراد در دنیای اجتماعی ارائه دهد. مدل های جدیدتر هوش اجتماعی مانند هوش کاربردی  استرنبرگ و هوش بین فردی گاردنر معروفیت بیشتری را به دست آوردند. اما هنوز نظریه منسجمی در زمینه هوش اجتماعی ارائه نشده می باشد که به گونه کامل و دقیق آن را از بهره هوشی متمایز سازد و جنبه کاربردی داشته باشد.

هوش اجتماعی را می توان توانایی درک و مهار هیجانات و احساسات خود در جهت کمک به فعالیت های فکری،  تصمیم گیری و ارتباطی دانست.  براساس یافته های گلمن افرادی که از هوش هیجانی بالا برخوردارند می دانند که چگونه هیجانات و احساسات خود و دیگران را کنترل وهدایت نمایند. هوش هیجانی مجموعه ای از مهارت ها و استعدادهای فردی می باشد که به توانایی درک و فهم چگونگی بروز یا کنترل هیجانات واحساسات دلالت دارد،  فردی که از هوش هیجانی بالا برخوردار می باشد در زمینه های شناسایی،  درک و کنترل احساسات نیز از استعداد و مهارت لازم بهره مند می باشند. نظریه پردازان تکاملی عقیده دارند که هوش اجتماعی، در حقیقت، مهارت و استعداد اولیه مغز بشر می باشد که در قشر مغز بازتاب یافته وآن چه تاکنون از آن به عنوان هوش نام می بریم روی سیستم های عصبی ما سوار شده می باشد و برای پیشبرد امور در یک گروه پیچیده مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. گلمن مدلی رابرای هوش اجتماعی ارائه کرده می باشد. وی هوش اجتماعی را با هوش عاطفی تطبیق داده می باشد. آگاهی اجتماعی را با خودآگاهی و مهارت اجتماعی را با مدیریت برخویشتن تطبیق داده می باشد. هم چنین وی، وظایف اساسی مغز اجتماعی هماهنگی روابط متقابل، انواع همدلی، شناخت اجتماعی، مهارت های همکاری متقابل، دلسوزی برای دیگران همگی مسیر و خطوط هوش اجتماعی را مشخص می کند (آقا احمدی و دیگران 1389، 70).

در واقع کم نیستند مهندسان، پزشکان، روان شناسان، استادان و متخصصانی که از اداره ی خانه ی خود عاجزند و توانایی ارتباط صمیمانه با همسر و فرزندان خود را ندارند و به همین علت در راهروهای دادگاه خانواده، منتظر پایانی نافرجام هستند. یا مدیران بسیار با هوش و متخصص که به علت عدم ارتباط مؤثر و مفید با زیر دستانشان در شرف برکناری هستند و یا هنرمندانی که به لحاظ عدم درک شرایط اجتماعی- فرهنگی و عدم برقراری ارتباط مناسب با مخاطبین خود به فکر کناره گیری از جامعه ی هنری هستند (نورایی و ساعی 1386، 87).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش

1- مطالعه و توصیف هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و تحلیل ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

1-5-2 اهداف فرعی پژوهش

1- مطالعه و توصیف پردازش اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف مهارت های اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و توصیف آگاهی اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد