پایان نامه مدیریت:میزان هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

مقدمه

هوش اجتماعی مجموعه ای از ابعاد شناختی و رفتاری می باشد که در بعضی از سازمان ها بعد رفتاری و در بعضی بعد شناختی آن برجسته می باشد. هوش اجتماعی نحوه پاسخگویی افراد در مواجه با مسائل و جایگاه ها را مورد مطالعه قرار می دهد. انتظاری که مصرف کنندگان از خدمات یا تولیدات یک سازمان کیفیت نامیده می گردد. از اینرو کیفیت خدمات به مباحث مرتبط با خدمات ارائه شده پرداخته و مسائل آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

در این بخش تعاریف متعدد از هوش اجتماعی و کیفیت خدمات و توجه های گوناگون صاحب نظران مطرح و به مطالعه سوابق نظری متغیرهای پژوهش پرداخته شده و در پایان ضمن مروری بر تحقیقات گذشته مدل تحلیلی و مفهومی اظهار خواهد گردید.

 


2-2- هوش[1]

امروزه صحبت از انواع مختلف هوش می باشد. در هر مورد، هوش به توانایی دریافت، درک و کاربرد نمادها و سمبل ها که نوعی توانایی انتزاعی می باشد. تصریح دارد، امروزه هوش، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده می باشد و این نشان دهنده تغییر نگاه سازمان ها و متفکران سازمانی از هوش تستی بر رویکرد های جدید به مقوله هوش می باشد. داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتریان، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرایندی سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد (بیک زاد و دیگران 1389، 39).

2-2-1 نظریه هوش چندگانه گاردنر

یکی از این دیدگاه ها، نظریه هوش چندگانه می باشد که توسط هاوارد گاردنر، روا نشناس دانشگاه هاوارد، ارائه گشته می باشد. بر طبق این نظریه، دیدگاه های روان سنجی سنتی نسبت به هوش، بسیار محدود و ضعیف می باشد. گاردنر نظریه اش را نخستین با در کتاب قاب های ذهنی: نظریه هوش چند گانه در سال1983 ارائه نمود. به عقیده او همه بشر ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند. او در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفی نموده و احتمال داده می باشد که نوع مهمی نیز به عنوان هوش هستی گرا وجود داشته باشد (گلمن 1389، 173).

2-2-2 هوش تصویری – فضایی

کسانی که هوش تصویری – فضایی بالایی دارند در تجسّم چیزها قوی هستند. این افراد معمولاً جهت یابی خوبی دارند و با نقشه ها، نمودارها، عکس ها و تصاویر ویدیویی مشکلی ندارند. لذت بردن از خواندن و نوشتن، مهارت در درست کردن پازل و تشخیص راحت الگوها از ویژگی های این نوع هوش می باشد (گلمن 1389، 173).

2-2-3 هوش کلامی- زبانی

[1]Intelligence

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش

1- مطالعه و توصیف هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و تحلیل ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

1-5-2 اهداف فرعی پژوهش

1- مطالعه و توصیف پردازش اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف مهارت های اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و توصیف آگاهی اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد