مقاله فارسی رایگان پایان نامه مدیریت:میزان اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

کارمندیابی[1] :

تعریف مفهومی: طرحریزی منابع انسانی، تعیین راهبردهای خرد و کلان عرضه وتقاضای نیروی انسانی، نظام اطلاعات منابع انسانی و تامین نیروی انسانی می باشد. مطالعه شرایط رشد رکود و مارک تجاری شرکت موثر در تقاضای استخدامی، در نظر داشتن خط مشها و قوانین و ضوابط دولتی (میرسپاسی و غلام زاده،1384).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، کارمندیابی از طریق گویه­های 1، 2 و 3 پرسش­نامه مدیریت منابع انسانی سنجش می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آموزش و بالندگی[2]:

تعریف مفهومی: آموزش و بالندگی منابع انسانی یعنی آموزش و پرورش برای افزایش کیفیت منابع انسانی. به بیانی دیگر افزایش فرصت یادگیری می باشد. بهسازی توسعه افراد برای بهبود اثربخشی فردی و سازمانی می باشد. سایر فعالیتهای بهسازی عبارتند از فرآیند اجتماعی کردن، تربیت مدیر و آموزش مهارتهای لازم می باشد (والتون،1384).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، آموزش و بالندگی از طریق گویه­های 4 و 5 پرسش­نامه مدیریت منابع انسانی سنجش می­گردد.

ارزیابی عملکرد:

تعریف مفهومی: ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت­ها در سازمان که این ارزیابی بایستی به گونه عینی وسیستماتیک انجام پذیرد (دعایی، 1374).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، ارزیابی عملکرد از طریق گویه­های 6، 7 و 8 پرسش­نامه مدیریت منابع انسانی سنجش می­گردد.

جبران خدمات:

تعریف مفهومی: ظام پرداخت که از آن با عنوان نظام جبران خدمات یا نظام حقوق و مزایا نام برده می­گردد، زیرمجموعه­ای از نظام مدیریت منابع انسانی می باشد که مسئولیت کلیه پرداخت­هایی که نیروی انسانی پیش روی انجام کار سازمانی در طول مدت زمانی معین و مقرر دریافت می­کند را بر عهده دارد (حاج­کریمی، 1378: 330).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش، جبران خدمات از طریق گویه­های 9، 10 و 11 پرسش­نامه مدیریت منابع انسانی سنجش می­گردد.

[1]Human Resource Planning

[2]Human Resource Development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد