پایان نامه مدیریت:ارائه پردازش اجتماعی و تحلیل رابطه آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

هوش هیجانی

همه ما به وازه بهره هوشی آشنا هستیم. اما تعداد معدودی از مدیران امروزی درکی از هوش اجتماعی دارند. مدیران اطلاعات زیادی در ارتباط با کالا و خدمات دارند که به مشتریان خود ارائه کنند و همچنین روز به روز از آن نوع فناوری که سازمان شان را به بازار ایده ها تبدیل می نماید، مطلع تر می شوند.هوش هیجانی مجموعه ای از روش های مدیریت اجتماعی می باشد که به گونه کلی فرد را قادر می سازد تا در کار و زندگی موفق گردد. هوش هیجانی در بردارنده ی ادراک و بصیرت، شخصیت، درستی و کمال و انگیزه می باشد. هوش هیجیانی نیز شامل مهارت های خوب ارتباطی نیز هست. به تعبیری هوش هیجانی توانایی بهره گیری از اطلاعات مناسب بخش عاطفی مغز و ایجاد توازن میان اطلاعات این بخش با بخش منطقی و عقلایی مغز می باشد (استرت ترجمه فتحعلی خانی و اهرامی 1391، 13).

2-5-1 دو بعد اصلی هوش هیجانی

هوش هیجانی به علت مردم محور بودنش در دو بعد اصلی بر مبنای شایستگی بنا شده می باشد: بعد فردی و اجتماعی.

دانش: در بعد فردی هوش هیجانی به مفهوم شناخت دقیق احساسات، ترجیح ها، اهداف و ارزش های خود می باشد و در بعد اجتماعی یعنی سادگی در درک دیگران، همدلی، هنر خوب گوش دادن می باشد

توجه: در بعد فردی به معنی اعتماد به نفس، خود باوری و غلبه بر خود کم بینی و پذیرش ریسک های معقول و در بعد اجتماعی در دست گرفتن ابتکار اقدام ، داشتن دورنمای مثبت و خلاق بودن می باشد.

رفتار: در بعد اجتماعی به معنای کنار آمدن با استرس، کنترل حالات احساسی و انطباق پذیری می باشد و در بعد دیگر شایستگی اجتماعی ، ترغیب دیگران و نفوذ در دیگران می باشد (استرت ترجمه فتحعلی خانی و اهرامی 1391، 13).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-5-2 هوش هیجانی و مدیریت بازار

بهره گیری از هوش هیجانی در تجارت ایده‌ای جدید می‌باشد که برای بسیاری از مدیران و تجار جانیفتاده می باشد. در واقع بیشتر مدیران کماکان ترجیح می‌دهند برای انجام کارها از مغزشان بهره گیری کنند تا از قلبشان. نگرانی اصلی آنها آن می باشد که احساس همدلی و دلسوزی با همکاران و مشتریان آنها را از پرداختن به اهداف سازمان دور نماید. در هر صورت همه بایستی قبول کنند که قواعد بازی در دنیای پست مدرن متفاوت می باشد و بایستی طبق قاعده روز اقدام نمود (غلامی و دیگران 1390، 98).

شرکت‌های هوشمند برای نظارت بر تحولات بازار و همسو شدن با تغییرات سلیقه‌ای و بهره گیری از قوانین تشویقی معمولاً سیستم بازاریابی طراحی می‌کنند. سیستم بازاریابی فرایندی کامل می باشد که موجب هماهنگی شرکت با بهترین فرصت‌های بازار می گردد.

فرایند کلی مدیریت بازار شامل ۴ مرحله اصلی می باشد که عبارتند از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی پژوهش

1- مطالعه و توصیف هوش اجتماعی کارکنان در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و تحلیل ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان و کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

1-5-2 اهداف فرعی پژوهش

1- مطالعه و توصیف پردازش اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

2- مطالعه و توصیف مهارت های اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

3- مطالعه و توصیف آگاهی اجتماعی و تحلیل ارتباط آن با کیفیت خدامت در بیمارستان های شهرستان بندرعباس

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد