پایان نامه رشته برق در مورد آشنایی با بدافزارهای موبایل

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مدلسازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

تکه هایی از این پایان نامه :

 

2-1-2 مدل های قطعی همه گیری

زمانی که با جمعیت های بزرگ سروکارداریم. از مدل‌های دسته‌ای[1] بهره گیری می گردد. در مدل‌های قطعی افراد در جمعیت به چندین زیرگروه[2] منتسب می شوند. در واقع گوناگونی جمعیت در چند پارامتر خصیصه کلیدی اختصار می گردد. برای مثال در اکثر همه‌گیری‌ها عده‌ای مستعد بیماری و بعضی آلوده هستند. چنین تقسیماتی را بخش کردن و یا قسمت کردن جمعیت می نامند. اغلب این بخش‌ها در فاز‌های مختلف از همه‌گیری هستند. اغلب در تئوری همه‌گیری از حروف برای مشخص کردن زیر‌گروه‌ها بهره گیری می گردد.

حروف M، S، E، I و R اغلب برای توصیف فاز‌های مختلف همه‌گیری و زیرگروه‌ها در جمعیت موردنظر کاربرد دارند. نرخ گذر از یک فاز به فاز دیگر به کمک روابط دیفرانسیلی اظهار می گردد. در تولید مدل‌های همه‌گیری فرض می گردد که اندازه جمعیت  هر بخش برحسب زمان قابل مشتق گیری می باشد و فرآیند همه‌گیری یک فرآیند قطعی و مشخص می باشد.تغییرات در جمعیت هر بخش با پیشینه آن قابل محاسبه می باشد.  (Brauer, Mathematical models in population biology and epidemiology (Vol. 40), 2011)

رهیافت دیگر بهره گیری از تحلیل گسسته بر یک لتیس (یک شبکه دوبعدی مربعی) می باشد. (Grassberger, 1983) مدل هایی که از معادلات دیفرانسیل بهره گیری می کنند زمانی که جمعیت به صورت همگن هستند یعنی افراد آلوده به صورت همگن و با شانس تقریبا برابر با افراد مستعد آلودگی در تماس باشند کارآمد خواهند بود به مقصود در نظر گرفتن آثار دسته بندی افراد و ارتباطات آنها از مدل های لتیس بهره گیری می گردد. رشد اپیدمی  یا همه گیری تحت تاثیر بعضی از مقادیر آستانه قرار دارد. برای مثال اگر نرخ تماس افراد از حد آستانه ای تجاوز نکند همه گیری به صورت محلی باقی می ماند. زمانی که این نرخ از حد آستانه تجاوز نماید آلودگی در سراسر سیستم پیشرفت می کند.  (Cardy, 1999)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: