پایان نامه رشته برق بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- آشکارسازی غیر خطی و روش V-BLAST

به گونه کلی کارایی روش­های آشکارسازی خطّی پایین­تر از روش­های آشکارسازی غیرخطی می­باشد. اگرچه در مقایسه با روش­های غیرخطی روش­های خطّی از پیچیدگی کمتری برخوردارند و قابلیت پیاده­سازی ساده­تری دارند. با بهره گیری از روش­های حذف متوالی تداخل به صورت مرّتب[1] (OSIC) می­توان کارایی این روش­ها را بدون افزایش چشمگیر پیچیدگی محاسباتی بهبود بخشید [2 و 10]. به این ترتیب که اگر چندین گیرنده­ی خطی را فرض کنیم که هر کدام رشته­های اطلاعاتی ارسالی از کاربری خاص را عیان کند، آنگاه با حذف تک تک این مولفه­ها در هر مرحله از کل سیگنال دریافتی به کارایی بالاتری برای آشکارسازی سیگنال سایر کاربران خواهیم رسید. به گونه دقیق­تر، سیگنال عیان شده در هر مرحله از کل سیگنال دریافتی کم می­گردد پس در صورتی که آشکارسازی در مرحله پیشین به صورت صحیح انجام گرفته باشد و همراه با خطا نباشد، سیگنال باقی مانده دارای تداخل کمتری می باشد و می­تواند در مراحل بعدی آشکارسازی مورد بهره گیری قرار گیرد. البتّه در صورتی که آشکارسازی های انجام گرفته برای مراحل قبل همراه با خطا بوده باشند، سهم تداخل در سیگنال حاضر در مرحله جاری به جای کاهش، افزایش خواهد پیدا نمود که این مورد ایراد اصلی آشکارسازهایی همانند این می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: