پایان نامه درباره بررسی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-5- الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری تصحیح شده

TLBO براساس فرایند آموزش و یادگیری در یک کلاس شکل گرفته می باشد. این الگوریتم اولین بار توسط Rao و همکارانش در سال 2011 میلادی معرفی گردید[58]. الگوریتم TLBO از توانایی یادگیری دانش‌آموزان در کلاس درس و آموزش معلم کلاس به دانش‌آموزان برای ارتقای سطح تحصیلی کلاس بهره می‌برد. معلم و دانش‌آموزان دو عنصر اصلی در TLBO هستند. بر همین اساس، فاز معلم و فاز دانش‌آموز دو قسمت مهم و اصولی این الگوریتم را تشکیل می‌دهند. خروجی الگوریتم همان نمرات دانش‌آموزان و سطح دانش آن‌ها می‌باشد که کیفیت و توانایی معلم در این زمینه بسیار نتیجه‌بخش می باشد. پس معلم هر کلاس را بهترین دانش‌آموز آن کلاس انتخاب می‌کنند تا بتواند با راهنمایی سایر دانش‌آموزان، نمرات آن‌ها را ارتقا بخشد. این پروسه در فاز معلم پی‌گیری می گردد. همچنین، دانش‌آموزان نیز با یادگیری از یکدیگر کوشش در ارتقای نمرات خود دارند که این رویه در فاز دانش‌آموزان دنبال می گردد.

الگوریتم TLBO یک الگوریتم بهینه‌سازی مدرن بر پایه‌ی جمعیت می‌باشد که این جمعیت همان اعضای کلاس می‌باشند و تابع شایستگی هر کدام از آن‌ها که به منزله‌ی نمره برای دانش‌آموزان در نظر گرفته می گردد، تابع هدف می باشد که در طی فرایند بهینه‌سازی بایستی کمینه گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: