پایان نامه درباره: آشنایی با بدافزارهای موبایل

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مدلسازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-1 پیشگفتار

مطالعه تحرک انسانی و ویژگی های آماری آن یکی از موضوعات داغ در بسیاری از شاخه های علم بوده می باشد. هریک از آنها بنابر نیازمندی های مسایل در این شاخه ها به تحلیل خصیصه ای در این تحرک پرداخته اند. حتی بعضی از اصول و مدل ها از مدل های مهاجرت پرندگان و سایر حیوانات اقتباس شده اند. (Gonzalez, 2008) پیش بینی لینک های رادیویی در شبکه های اقتضایی و مدت زمان بر جا ماندن لینک ها یکی از زمینه های بهره گیری از مدل های تحرک انسانی می باشد. (Chaintreau, 2007) تعدد برخوردهای انسانی، مدت زمان های ملاقات های افراد، تشخیص گروه های افراد مثل گروه های دوستی یا کاری (که بیشتر با یکدیگر در تماس هستند)، محبوبیت فرد در گروه و جامعه خود (تعیین کننده اندازه تماس ها و درجه متوسط گره) و بسیاری از پارامترهای دیگر بر تحرک افراد در یک محیط تاثیر می گذارد.  (Boldrini, 2007)

الگو سازی دقیق از تحرک انسانی محتاج ذخیره سازی حجم عظیمی از ردپاهای افراد در محیط و تشخیص الگوها به کمک شیوه های داده کاوی از میان این حجم عظیم داده هاست. (Song, 2010)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: