پایان نامه تعیین مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

فلسفه و زیربنای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

در اهیت برنامه ریزی استراتژیک ایجاد انسجام بین مجموعه فعالیت­ها و مولفه­های منابع انسانی هست. این امر آغاز بایستی در سطح فردی صورت گیرد. ماهیت انسانی سازمانی چند بعدی می باشد پس برای ایجاد تناسب و ترکیب منطقی بین جنبه­های مختلف بشر سازمانی جهت ایجاد تعادل رفتاری و عملکردی نیاز به برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی می­باشد بشر سازمانی حداقل دارای سه جنبه جسمی، روانی و اجتماعی می باشد که تعادل و تناسب بین جنبه­های مذکور موجب استاندارد­شدن فکر، استعداد، عملکرد و رفتار می­گردد، عدم تناسب بین جنبه­های سه­گانه موجب بروز ناهنجاری­های رفتاری و افت عملکرد کارکنان می­گردد پس فلسفه برنامه ریزی استراتژیک ایجاد انسجام و هم­افزایی بین سه جنبه انسانی در سازمان می باشد. به­گونه کلی می­توان فلسفه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی را در ترکیب و ایجاد تناسب بین جنبه­های انسانی در الگوی شماره 1 نشان داد (سلطانی، 1386: 86).

ل شماره 4-2: فلسفه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی (سلطانی، 1386: 87).

 

الزامات اساسی مدیریت منابع انسانی

فعالیت­های مدیریت منابع انسانی بایستی بر نیازهای اساسی زیر تأکید ورزند:

 • طرفداری از استراتژی­ها و اهداف سازمانی؛
 • تاکید بر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان؛
 • اتخاذ راهکارهای تبدیل فعالیت­های منابع انسانی به ارزش افزوده و تضمین این راهکارها؛
 • تغییر فرهنگ سازمان همسو با اهداف استراتژیک سازمان؛
 • کشف و توسعه استعداد­های نهفته کارکنان؛
 • طراحی فرآیند­هایی که موجب حداکثر شدن اندازه مشارکت کارکنان گردد؛
 • فراهم آوردن فرصت­های ارتقای شغلی برای کارکنان مستعد؛
 • تاکید مستمر بر آموزش و توسعه کلیه افرادی که در سازمان مشغول به کار هستند؛
 • طراحی، اجرا و مدیریت سیستم­هایی برای امکان دسترسی به تجارب مربوط؛
 • ارائه آموزش­های حرفه­ای خاص؛
 • جذب نیروی آموزش­دیده و ترکیبی مناسب از کارکنان با دانش فنی خاص و مهارت­های گسترده و دیدگاه­های مورد نیاز برای تامین نیازهای در حال تغییر سازمان؛

طراحی، اجرا و مدیریت سیستم­های پاداش و مدیریت عملکرد که موجب ترغیب کارکنان برای همکاری فردی و گروهی در جهت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

 1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
 5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد