پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

عدم قطعیت درپیش­بینی قیمت انرژی

قیمت بازار وابسته به پارامترهای بسیاری در بازار می­باشد، مانند قیمت سوخت، نحوه رفتار دیگر شرکت کنندگان، شرایط آب و هوایی، اندازه تولید انرژی در بازار در مقایسه با اندازه مصرف آن و… رفتار پیچیده سیگنال قیمت برق موجب شده می باشد که در بازار به عنوان مهمترین عدم قطعیت محسوب گردد و کلیه مسائل برنامه ریزی و پیشنهاد قیمت شرکت­های تولید را تحت تاثیر خود قرار دهد[5، 11- 15].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوخت مورد بهره گیری در بیشتر تولید کننده­های انرژی الکتریکی جهان ذغال سنگ، نفت، گاز، آب، باد، خورشید و یا اورانیوم (واحدهای اتمی) می­باشد. می­توان گفت نوع سوخت، قیمت و در دسترس بودن آن دارای عدم قطعیت بزرگی بوده و تاثیر زیادی بر روی قیمت دارد، زیرا این فاکتور مستقل از رقابت در بازار می باشد و بر روی قیمت تمام شده انرژی تولیدی توسط واحدها، تاثیر مستقیم می­گذارد.  همان­گونه که گفته گردید، هدف این پرژه استخراج برنامه تولید برای یک نیروگاه مجازی[1] با کسب بیشترین سود ممکن در حضور خودرو های برقی[2] می باشد لذا می­توان مهم­ترین عامل ایجاد عدم قطعیت برای یک نیروگاه مجازی در این حالت را عدم قطعیت در اندازه بار ناشی از این خودروها دانست.

[1] Virtual Power Plant

[2] Plug in Hybrid Electric Vehicle

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: