پایان نامه برق درباره:بدافزارهای موبایل

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مدلسازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

تکه هایی از این پایان نامه :

2-1 مطالعه تئوری همه‌گیری

 

شیوع و گسترش یک بیماری برای سال‌های طولانی مورد پرسش و مطالعه قرار داشت. پژوهشگران کوشش می کردند که راهی بیابند که بتوانند پیش‌بینی‌هایی در مورد بیماری‌ها ارایه نمایند. (Daley, 2001) این پیش‌بینی‌ها می‌تواند به دانشمندان برای برنامه‌‌ریزی واکسیناسیون و قرنطینه‌سازی کمک شایانی نماید. همچنین این پیش‌بینی‌ها تأثیر زیادی در نرخ مرگ‌و‌میر افراد در یک همه‌گیری خواهد داشت. (Bernoulli, 2004)

مدلسازی بیماری‌های واگیر‌دار ابزاری می باشد برای مطالعه مکانیزم‌های انتشار، پیش‌بینی آینده یک همه‌گیری و استخراج تاکتیک‌هایی برای کنترل یک همه‌گیری و در نهایت مطالعه نتایج این مکانیزم‌ها بر طریقه انتشار بیماری.  (Brauer, 2011)

به اظهار ساده یک مدل همه‌گیری یا اپیدمیک ابزارهایی ساده شده برای توصیف انتقال یک بیماری واگیردار در میان افراد می باشد.

برای کشف احتمال شیوع یک همه‌گیری و یا کمک به مدیریت واکسیناسیون می توان به صورت ریاضی به مدل‌سازی طریقه پیشرفت اغلب بیماری‌های عفونی و واگیر‌دار پرداخت. در این بخش کوشش می کنیم با ریاضیات ساده و فرض‌های ساده به مطالعه این تئوری بپردازیم و به مدل‌سازی و معادلات حاکم بر این پدیده دست یابیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: