پایان نامه برق با موضوع نیروگاه مجازی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-4-2- اندازه تقاضای چند خودروی مجتمع

برای توصیف پروسه ی شارژ چندین خودرو که به صورت همزمان به یک باس متصل شده اند می توان از تئوری صف[50] بهره گیری نمود. برای شرایط مختلف شارژ می توان مدل صف های مختلفی را انتخاب نمود. در این جا دو مورد در نظر گرفته می گردد، یکی فرض می گردد که چندین خودرو در یک ایستگاه مشترک شارژ شوند و دیگری آنکه چند خودرو در یک مجتمع مسکونی شارژ شوند. تفاوت این دو حالت در تعداد خودروهایی می باشد که به گونه همزمان در آن نقطه در حال شارژ می باشند. در یک ایستگاه فرض بر آن می باشد که تعداد مشتری ها یمتقاضی برای شارژ در آن نقطه نا محدود می باشد. اما در یک مجتمع مسکونی به علت مالکیت خصوصی آنجا فرض بر آن می باشد که تعداد محدودی از ساکنان به گونه همزمان تقاضای شارژ داشته باشند. این اندازه محدود یا نامحدود بودن تعداد متقاضیان شارژ در یک نقطه منجر به انتخاب دو صف متفاوت در تئوری صف می گردد. مطابق با این نظریه توزیع احتمالی تعداد خودروهایی که به گونه همزمان در یک ایستگاه و مجتمع در حال شارژ هستند به ترتیب از ارتباط ی 3-8 و 3- 9 پیروی می کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: