پایان نامه برق:برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) خودروهای پیل سوختی ترکیبی (هیبریدی)

یک خودروی پیل سوختی ترکیبی دارای یک باتری با یک خازن با ظرفیت بالا به صورت موازی با سیستم پیل سوختی می باشد . پیل سوختی ترکیبی به گونه همزمان از بیشترین بازده انرژی پیل سوختی و نیز توان بالای موجود در باتری بهره گیری می نماید. در هنگامی که مصرف انرژی بالاست مانند حالت شتاب ، توان مورد نیاز ماشین را باتری و مجموعه پیل سوختی تأمین خواهند نمود. وقتی اندازه مصرف انرژی پایین باشد ، مانند حرکت در خیابان ، پیل سوختی توان مورد نیاز را تأمین می کند. باتری ها در طی مدت زمانی که مصرف انرژی پایین می باشد شارژ خواهند گردید. پس برای تأمین توان و انرژی مورد نیاز ، پیل سوختی برای حرکت معمولی و باتری برای با ماکزیمم توان ، طراحی می شوند . انتخاب مجموعه باتری به عوامل زیرا هزینه و عملکرد پیل سوختی و فناوری ساخت باتری و سیکل حرکتی بستگی دارد. بهره گیری از باتری امکان راه اندازی سریع را به خودروی پیل سوختی داده و آن را پیش روی واکنش معکوس در پیل سوختی طی عملکرد و سوخت توده محافظت می نماید. به علاوه باتری حد اکثر توان مورد نیاز را تأمین می کند. و انرژی تولیدی می تواند بازیابی گردد. زمان پاسخ سیستم خودرو به تغییرات بار در حالت وجود باتری سریعتر می باشد. پیل سوختی ترکیبی دارای عملکرد خوب ، زمان کارکرد طولانی و زمان سوختگیری سریع بوده و مسافت قابل توجیهی را طی می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: