پایان نامه بررسی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو

1 برنامه ریزی مواد[1]

یک سیستم اطلاعاتی می باشد که برای برنامه ریزی مواد مورد نیاز برای تولید موارد و اقلام مشخص شده در سر­برنامه تولید[2] بکار می‌رود.

اساس کار

 • از سربرنامه تولید شروع و نیازمندی‌های هر جزء را تعیین می کند.
 • ورودی ها :
 1. سر برنامه تولید [3]
 2. صورت حساب مواد [4]
 3. پایگاه داده مالی [5]
 4. زمانبندی مدیریتی [6]
 • خروجی ها :
 1. برنامه ریزی مواد مورد نیاز به صورت کامل مشخص می­گردد که ممکن می باشد به تولید یا خرید آن ها منجر گردد.
 2. تعیین اینکه چه چیزی را به چه اندازه و چه موقع سفارش دهیم. (یا تولید کنیم)
 3. تعیین اولویت ها جهت برنامه ریزی موجودی­ها ، ظرفیت مورد نیاز(جعفر نژاد، 1390)

2-2-2  برنامه ریزی منابع ساخت [7]

 • یک توسعه از برنامه ریزی مواد مورد نیاز
 • برنامه ریزی کل منابع مورد نیاز برای اجرای یک کسب و کار[8]

 

عملیات و محدوده­کاری برنامه ریزی منابع ساخت

 1. پیش‌بینی [9]
 2. قابلیت ثبت درخواست مشتری
 3. برنامه ریزی تولید [10]
 4. ساختار تولید [11]
 5. کنترل مالی [12]

[1] Material Requirement Planning

[2] Master Production Schedule

[3] Master Production Schedule

[4] Bill Of Materials

[5] Inventory Database

[6] Lead Times

[7] Manufacturing Resource Planning

[8] Business

[9] Forecasting

[10] Production Planning / master production scheduling

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[11] Production Structure / Bill of material processor

[12] Inventory Control

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1) مطالعه تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین.

2) بهبود عملکرد زنجیره تأمین با بهره گیری از پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .

سازمان یا سازمان­هایی که این پژوهش در آن انجام می پذیرد، می توانند از طریق نتایج این پژوهش در جهت بهتر شدن بهره گیری از سامانه برنامه ریزی منابع سازمان خود و همچنین بهره گیری از این سیستم در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین بهره گیرند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو  با فرمت ورد