تحقیق پایان نامه بررسی مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فواید آموزش برای مدیران

تعلیم و تربیت برای پرسنل تمام سطوح سازمان ضروری و واجب می باشد. اما به لحاظ اینکه قلمرو تصمیمات مدیران و سرپرستان وسیع و حیطه نظارت و نفوذشان فراگیرتر می باشد و در ضمن وظیفه رهبری و هدایت کارکنان نیز به عهده آنهاست، برنامه های آموزش و پرورش آنها بایستی از محتوای متنوع تر و غنی تری برخوردار باشد (میرسپاسی، 1377، 264).

بعضی از فواید آموزش مدیران و سرپرستان عبارتند از:

– توجیه و آماده سازی کارکنان جدید و آنهایی را که از طریق انتقال به کار گمارده می شوند را ساده می کند.

– اطلاعاتی را برای اجرای قوانین استخدامی و ایجاد فرصث های استخدامی برابر فراهم می کند.

– اطلاعاتی را در زمینه سایر قوانین دولتی و سیاست های اداری فراهم می کند.

– اجرای سیاست ها و مقررات سازمانی را ساده می کند.

– جو مناسبی را برای یادگیری، رشد و هماهنگی به وجود می آورد. مدیریت مبتنی بر پیشگیری را پیش از آنکه فاجعه ای پدید آید، بر می انگیزد.

– به افزایش مهارت های رهبری، انگیزش، وفاداری، دیدگاه های بهتر و سایر ویژگی هایی که کارکنان و مدیران کامیاب به گونه معمول ظاهر می کنند، کمک می کنند (باقری زاده، 1378، 55).

– نیروی انسانی مورد نیاز را قادر به تأمین آنها از طریق بازار کار نیستند، تأمین می نمایند (سعادت، 1384، 175).

ج) فواید آموزش برای مشتریان و افراد خارج از سازمان

روشن می باشد که تأثیرات آموزش تنها محدود به داخل سازمان نمی گردد. و بازتاب آن را می توان هم در درون و در بیرون سازمان نظاره نمود. حتی در مواقعی سازمان ها بایستی جهت جلب و حفظ مشتریان خود (در حال حاظر که مشتری محوری، رویکرد غالب موسسات و سازمان هاست) به عمد و آگاهانه، برنامه های کارآمدی را به مرحله اجرا گذارند. با آموزش مشتریان می توان به نتایج سودمندی از قبیل موارد ذیل دست پیدا نمود.

– ارائه و ارتقاء آگاهی در مورد تولید و خدمات سازمان به مشتریان

– حفظ مشتریان به روش های علمی و مطلوب

– ایجاد حس وفاداری در مشتریان نسبت به سازمان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد