پایان نامه با موضوع نقش مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

مقدمه

امروزه سازمان­ها در جایگاه رقابتی قرار دارند. شدت رقابت هر ساله افزایش می­یابد و سازمان­ها برای بقای خود به بهبود عملکرد سازمانی نیاز دارند، سازمان­های کسب و کار با رقابت شدید بازار و سازمان­های خدمات عمومی با تنگناهای اقتصادی از یک سو و توقعات اجتماعی از سوی دیگر مواجه هستند. ادعا شده می باشد که موثرترین راه بدست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان می باشد و نظام مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی با در نظر داشتن پویایی سازمان و تغییرات مستمر محیطی نمی­تواند یک پدیده ساکن و ثابت باشد، لذا کارآمد کردن کارکنان بدون اعمال مدیریت منابع انسانی استراتژیک  امکان­پذیر نخواهد بود. سازمان­ها نیاز دارند که برای مدیریت، افراد خود را هر چه بیشتر با رویکرد راهبردی انطباق دهند به موجب اتخاذ رویکرد راهبردی به نظر می­رسد که آنها قادر باشند افراد را به عنوان راهبرد برای کسب مزیت رقابتی مورد ملاحظه قرار دهند.

در این بین عملکرد سازمانی به عنوان خروجی و نتیجه حاصل از فعالیت­های سازمان­ها و نهادها، محوری­ترین و با اهمیت­ترین جنبه سنجش اندازه موفقیت آنها می باشد. مفهوم عملکرد سازمانی بیانگر این می باشد که آیا کارها به خوبی انجام می­گردد و آیا اهداف مورد نظر حاصل شده­اند؟ آیا اهداف حاصل شده در چارچوب بودجه تدوین شده و به صورت کارا به دست آمده می باشد؟ آیا تبعات جانبی پیش­بینی نشده­ای رخ داده می باشد؟ آیا رشد و بهبود سازمان ادامه خواهد داشت؟ (Scotti, 2004). بر این اساس در این فصل آغاز به مطالعه مدیریت منابع انسانی (مبانی و مفاهیم مدیریت منابع انسانی، تاریخچه و فعالیت­های مدیریت منابع انسانی و …) پرداخته گردید. در ادامه فصل مفهوم عملکرد سازمانی و مفاهیم مرتبط بحث گردید در نهایت، مطالعات تجربی و پیشینه پژوهشی موضوع پژوهش مورد مطالعه و تحلیل قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد