مقاله فارسی رایگان پایان نامه با موضوع نقش مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

) فواید آموزش برای سازمان

آموزش، هر تأثیر و فایده ای در هر سطحی که بگذارد نهایتاً تمامی این تأثیرات و فواید به سازمان بر می­گردد. اصولاً از ابتدای کار نیز، هدف از طراحی کلیه برنامه­های آموزشی و اجرای آنها نیل به همین هدف می­باشد. در واقع می توان گفت فواید آموزش مدیران، کارکنان و مشتریان همگی واسطه و وسیله ای هستند تا سازمان به نحو بهتری اهداف و مقاصد خود را تحقق بخشد. پس تمامی فوایدی که برای سه گروه قبلی گفته گردید فواید آموزش سازمان نیز به شمار می رود. با این حال، در ذیل به بعضی دیگر از فواید آموزش برای سازمان به اختصار تصریح می­نماییم.

– افزایش بهره وری سازمان ها با بهبود عملکرد فردی، تیمی و مشارکتی بر حسب ستاده، کیفیت و سرعت

– توسعه فرهنگ مثبت عملگرایی در سازمان در جهت بهبود عملکرد (حاجی کریمی و رنگریز، 1379، 270).

– میسر کردن پیشرفت سازمانی از درون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– کاهش هزینه در بسیاری از زمینه ها مانند تولید، منابع انسانی، امور اداری و …

– بهبود ارتباطات سازمانی

– ایجاد جو مناسب برای رشد و ارتباط (باقری زاده، 1378، 53).

– اعتلاء کمی و کیفی سطح اثربخشی کار

– ایجاد امکان رشد در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به ویژه از جهت پیشرفت تکنولوژی و اقدام برای خودکفایی (کاظمی، 1376، 106).

ضرورت و اهمیت آموزش سازمانی

در دنیای کنونی، از طرفی مشخصه بارز محیط­های سازمانی تغییراتی می باشد که به گونه شگرف در زمینه تکنولوژی اطلاعات، روش انجام وظایف و … به وجودآمده می باشد و از طرفی رقابت تنگاتنگ بین شرکت­ها و سازمان­ها برای حفظ و تداوم خود هست. در این بین کیفیت تعیین­کننده و محور اصلی این کشمکش می­باشد. پس شرکت­ها و سازمان­ها ناگزیر از اتخاذ شیوه هایی جهت انطباق خود با این تغییرات می باشند و از آنجا که نیروی انسانی کار آمد، با ارزش­ترین منبع هر سازمانی به حساب می آید قسمت اعظم سرمایه گذاری ها معطوف به نیروی انسانی گردیده می باشد. مهمترین ابزاری که به این مقصود مورد بهره گیری قرار می گیرد آموزش می باشد که با هدف ارتقاء کیفی سطح مهارت، دانش و توجه افراد موجب توانمندی افراد در ایفای وظایف خود و کامیابی سازمان مورد بهره گیری قرار می گیرد.

آموزش و خود­آموزی امروزه برای هر سازمانی از ضروریات می باشد. زیرا تغییرات سریع محیطی را تنها با در اختیار داشتن کارکنان آزموده می توان تبدیل به فرصت­های رشد نمود. در نظر داشتن افزایش توان کارکنان همواره می­تواند سرمایه گذاری صحیحی محسوب گردد که نتیجه مطلوب در لحظات حساس برای سازمان خواهد داشت. پس ماموریت سیستم آموزشی، آماده سازی و پرورش نیروی کار و تجهیز تخصصی و فنی این نیرو در جهت انجام صحیح و موثر وظایف محوله و افزایش قابلیت انعطاف سازمان پیش روی تغییرات محیطی می باشد (روشن و همکاران، 1375، 91).

امروزه به سبب تغییرات سریع تکنولوژیکی و افزایش دانش و اطلاعات، آموزش بیش از پیش، در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و به عنوان محور توسعه ی جوامع قلمداد می گردد. اگر منشور توسعه ی سازمان ها را یک هرم چهار وجهی در نظر بگیریم، وجوه آن عبارت خواهند بود از: توسعه آموزشی؛ توسعه فنی و تکنولوژیکی؛ توسعه فرهنگ سازمانی؛ توسعه مالی و اقتصادی رکن اساسی این منشور توسعه ی آموزشی می باشد. چنانکه انتظار می رود هر یک از ابعاد توسعه دارای ارتباط تعاملی چند جانبه با یکدیگر هستند و توسعه ی کلی در مرکز هرم قرار دارد و هر یک از ابعاد توسعه ی سازمانی نیز وابستگی بنیادی به توسعه ی آموزشی دارند. پس اندازه توسعه ی آموزشی، از عوامل عمده ی تأثیرگذار و نیز تعیین کننده ی دیگر ابعاد توسعه و همچنین اندازه توسعه ی کلی سازمان هاست (ابطحی، 1383، 165).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد