پایان نامه با موضوع نقش مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی

در سال­های اخیر توجه نسبت به برنامه ریزی استراتژیک، به­گونه روزافزون افزایش یافته و تنها راه اثربخشی و کارآمدی مدیران، در بهره­گیری از این شیوه برنامه ریزی جست­وجو شده می باشد. نویسندگان و اندیشمندان مدیریت هر کدام تعریفی خاص از این نوع برنامه ریزی ارائه داده­اند که شاید بتوانیم همه آن­ها را در این تعریف اختصار کنیم: با در نظر داشتن امکانات و محدودیت­های درونی و بیرونی،  برنامه ریزی استراتژیک فرایندی می باشد در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت­بخشیدن به کوشش­های آن برای نیل به اهداف و رسالت­های بلندمدت. برنامه ریزی استراتژیک قبل از آن­که یک تکنیک و فن باشد یک نحوه تلقی و باور می باشد که مدیران را به تفکر درازمدت و آینده­نگری و پیش­بینی افق­های دور ترغیب می­کند. در سازمانی که این باور و اعتقاد وجود نداشته باشد، بستری مناسب برای رشد و نضج برنامه ریزی استراتژیک وجود نخواهد داشت (الوانی، 1388: 53).

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی مانند عواملی می باشد که در پیشبرد اهداف سازمان و ترکیب بین عوامل سازمانی تأثیر بسزایی دارد و این به­خاطر آن می باشد که سازمان­ها در محیط به شدت متغیر در حال فعالیت کسب و کار می­باشند و برای سازگاری مداوم با محیط پرتغییر لازم می باشد کارکنان از دانش روز برخوردار گردند تحقق این معنا از طریق طراحی و پیاده­سازی جامع منابع انسانی امکان­پذیر می باشد (سلطانی، 1386: 1).

امروزه رسمیت و عینیت سازمان­ها با منابع انسانی شناخته می­گردد و اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و محور کار مدیران ارشد سازمان­هاست این­که چگونه به منابع انسانی اهمیت داده گردد نیازمند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی می باشد یعنی بدون برنامه نمی­توان از نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف کوتاه­مدت و بلندمدت سازمان بهره برد. پس سازوکاری که می­توان به­وسیله آن به منابع انسانی اهمیت داد و از آن به عنوان یک سرمایه بی­پایان و پایدار در جهت پویایی سازمان بهره گرفت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی می باشد (سلطانی، 1386: 21).

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی می باشد که طی آن مدیران ارشد اجرایی و عملیاتی با در نظر داشتن ماهیت منابع انسانی و اهداف سازمان آن را طراحی می­کنند. مهم­ترین ویژگی این فرایند در ماهیت کارگروهی آن نهفته می باشد زیرا در قالب چنین فرایند و کارگروهی می باشد که اعتقاد و باور به استراتژی سازمان شکل می­گیرد و افراد درگیر در این فرایند احساس تعلق و مالکیت نسبت به آن پیدا می­کنند (شریفی کلوی، 1376: 16).

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی یک فرایند پویا می باشد که با درونگری به واقعیات و جایگاه­های موجود، راهبردها و تاکتیک­های موثری برای رسیدن به فردای بهتر ارائه می­دهد. این نوع برنامه برنامه ریزی یک فرایند خطی نیست که گام به گام در یک چارچوب مشخصی اجرا گردد (مشایخ و بازرگان، 1374: 15).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد