پایان نامه با موضوع نقش مدیریت جریان کار بر عملکرد زنجیره تأمین

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو

کنترل

زیر برنامه مواد و قطعات اولیه مورد نیاز را برنامه ریزی می کند. این زیر­برنامه فرآیندهای تعیین تأمین­کنندگان بالقوه، ارزیابی تأمین­کنندگان، مذاکرات قیمت، ارائه سفارش خرید به تأمین­کنندگان و تهیه صورتحساب را خودکار می­نماید.این زیر برنامه ارتباط تنگاتنگی با سیستم مدیریت مواد، مدیریت مالی و برنامه ریزی تولید دارد. به بیانی دیگر این زیر­برنامه بخش مرکزی مدیریت زنجیره­تأمین  می باشد.

2-5-8 منابع انسانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

زیر­سیستم مدیریت منابع انسانی یکی دیگر از زیر­سیستم­های پرکاربرد برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. این زیر­سیستم فعالیت­های مرتبط با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان را انجام می­دهد. پایگاه کاملی از داده­های مربوط به پرسنل شامل اطلاعات تماس، جزئیات مصاحبه، مبنای حقوق و دستمزد، ساعات حضور و غیاب، ارزیابی عملکرد و ارتقای شغلی افراد در این سیستم تولید و نگهداری می­گردد. زیر­سیستم منابع انسانی پیشرفته­تر باسیستم­های مدیریت و مستند­سازی دانش در داخل سازمان یکپارچه می باشد تا بتواند حداکثر بهره گیری از متخصص­های موجود را برای سازمان ممکن سازد.

2-5-9 مدیریت پروژه

امکاناتی که در این سیستم در نظر گرفته شده مشابه نرم­افزارهای اختصاصی کنترل و مدیریت پروژه می باشد. منتها به صورت خیلی قوی با سایر حوزه­های عملکردی برنامه ریزی منابع سازمان یکپارچه و متناسب شده می باشد، که شامل موارد زیر می­گردد:

  1. برنامه ریزی و بودجه­بندی پروژه
  2. اطلاعات پایه
  3. ساختارهای اجرایی و عملیاتی پروژه
  4. کنترل و اجرای یکپارچه پروژه
  5. سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1) مطالعه تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین.

2) بهبود عملکرد زنجیره تأمین با بهره گیری از پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .

سازمان یا سازمان­هایی که این پژوهش در آن انجام می پذیرد، می توانند از طریق نتایج این پژوهش در جهت بهتر شدن بهره گیری از سامانه برنامه ریزی منابع سازمان خود و همچنین بهره گیری از این سیستم در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین بهره گیرند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو  با فرمت ورد