پایان نامه با موضوع آشنایی با بدافزارهای موبایل

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2 مطالعه پژوهش های مدل سازی تحرک انسانی

 

در بسیاری از مدل سازی های صورت گرفته در انتشار بدافزارهای موبایل(به خصوص در مورد بدافزارهای بلوتوثی) ، مدل سازی تحرک انسانی و مدل به کار گرفته شده در آن مدل مهم می باشد.

در بسیاری از مدل سازی های مقالات برای مدل سازی تحرک افراد از مدل های ساده مشابه قدم زدن تصادفی بهره گیری شده می باشد. بهره گیری از این الگوهای تحرک ساده به علت کاهش حجم شبیه سازی و نکته مهم در درستی مفروضات معادلات ارایه شده، یعنی همگنی افراد در محیط شبیه سازی و ثابت ماندن نرخ تماس افراد آلوده و مستعد در جامعه (β) می باشد.

در نظر نگرفتن پارامترهای اجتماعی، زمانی و مکانی الگوهای تحرک افراد در جامعه سبب عدم انطباق الگوهای تحرکی با تحرک انسانی می باشد. در این بخش قصد داریم با مروری بر پژوهش های صورت گرفته با اصول و مدل های ارایه شده در این پژوهش ها آشنا شویم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 

برچسب‌ها:,