پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل بهبود عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از پیاده سازی سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو

برنامه ریزی تولید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجایی که سیستم­های سیستم برنامه ریزی منابع در اصل تحول یافته سیستم­های برنامه ریزی منابع ساخت و تولید یا  هستند، بسیاری از تأمین­کنندگان سیستم برنامه ریزی منابع و شرکت­های مشاور در این حوزه دانش و تجربه موثری در زمینه زیر برنامه­های برنامه ریزی تولید دارند. برنامه ریزی تولید کوشش دارد بهره گیری از منابع موجود را بهینه کرده و به این ترتیب کل فرآیند برنامه ریزی در سازمان را از طریق برنامه ریزی تولید تقویت کند.این برنامه نیازمندی­های مواد اولیه را تعیین، منابع موجود را با در نظر داشتن داده­های تولید و فروش در گذشته به صورت بهینه تخصیص و حجم فروش را پیش­بینی می­کند.

2-5-3 بازاریابی

این زیر سیستم، جدید­ترین بخش افزوده شده بر سیستم می­باشد که با بهره گیری از فنون تجارت الکترونیک و مدیریت ارتباط با مشتری در پی گسترش بازارهای جدید و حفظ بازار موجود می­باشد.

2-5-4 توزیع و فروش

درآمد حاصل از فروش محصول برای سازمان­های تجاری، به مثابه خون برای اندام­های زنده اهمیت دارد. زیر سیستم فروش، فعالیت­های نظیر دریافت سفارش، زمانبندی سفارش­ها، حمل و نقل و صدور صورتحساب را در بر می­گیرد. زیر­سیستم فروش می­تواند با سایت تجاری شرکت به صورت یکپارچه اقدام کند. بسیاری از زیر­سیستم­های فروش ارائه شده از سوی تأمین کنندگان سیستم برنامه ریزی منابع خدماتی به نام پیشخوان الکترونیکی را به عنوان جزئی از این سیستم ارائه می­دهند.

2-5-5 مدیریت کیفیت جامع[1]

این زیر­سیستم شامل ابزارها و فنونی می باشد که در بحث مدیریت کیفیت جامع بهره گیری می­شوند، ابزارهایی مانند نمودارهای: کنترلی، استخوان ماهی، استاندارد کیفی؛ ابزارهای عملکرد پیشرفته[2]  و انجام تحلیل­های کیفیتی با این زیر سیستم امکان پذیر می باشد. این سیستم ارتباط نزدیک و مستقیمی با تولید و فروش دارد.

2-5-6 مدیریت مواد

زیر برنامه مدیریت مواد تمام فرآیندهای مربوط به نگهداری سطح موجودی مواد را پوشش می­دهد. فعالیت­های مدیریت مواد شامل تشخیص نیازمندی­های مواد، هدف­گیری، گزینه­ها و راهکارهای کسری قطعات، ردگیری مصرف هریک از قطعات، موازنه انبار و گزارش وضعیت موجودی مواد می باشد.یکپارچه­سازی کنترل موجودی مواد با فروش، خرید و مدیریت مالی به تولید گزارش­هایی به موقع و کارامد از سطوح عملیاتی منجر خواهد گردید.

2-5-7 کنترل

زیر برنامه مواد و قطعات اولیه مورد نیاز را برنامه ریزی می کند. این زیر­برنامه فرآیندهای تعیین تأمین­کنندگان بالقوه، ارزیابی تأمین­کنندگان، مذاکرات قیمت، ارائه سفارش خرید به تأمین­کنندگان و تهیه صورتحساب را خودکار می­نماید.این زیر برنامه ارتباط تنگاتنگی با سیستم مدیریت مواد، مدیریت مالی و برنامه ریزی تولید دارد. به بیانی دیگر این زیر­برنامه بخش مرکزی مدیریت زنجیره­تأمین  می باشد.

[1].Total Quality Management

[2].Quality Function Development

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1) مطالعه تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین.

2) بهبود عملکرد زنجیره تأمین با بهره گیری از پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .

سازمان یا سازمان­هایی که این پژوهش در آن انجام می پذیرد، می توانند از طریق نتایج این پژوهش در جهت بهتر شدن بهره گیری از سامانه برنامه ریزی منابع سازمان خود و همچنین بهره گیری از این سیستم در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین بهره گیرند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو  با فرمت ورد