پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

مدیریت راهبردی منابع انسانی

منابع انسانی به عنوان کلیدی­ترین منابع سازمانی، به­گونه کارآمد و اثربخش به کار گرفته خواهد گردید که با توجه استراتژیک مدیریت گردد. همان­گونه که مینتزبرگ (1992) تأکید دارد استراتژی منابع انسانی لزوماً حاصل تفکر نیست، بلکه الگوی رفتاری سازمان در ارتباط با مدیریت منابع انسانی خود معرف استراتژی منابع انسانی می باشد. رویکرد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی به مفهوم به­کارگیری فنون و روش­هایی جدید می باشد که سازمان بتواند با اتکاء به آنها در برابر محیط ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب مزیت رقابتی بسیج کند (بامبرگر و مشولم، 1381). از دیدگاه رایت و مک ماهان (1992) دو بعد مهم می­توانند روش استراتژیک در مدیریت منابع انسانی را، از روش­های سنتی مدیریت متمایز کند. “اولین قدم، مستلزم این می باشد که روش­های مدیریت منابع انسانی با فرایند استراتژیک سازمانی مرتبط شوند”. یعنی آغاز بایستی مسائل منابع انسانی را بخشی از دستورالعمل استراتژی سازمان تلقی نمود. دوم، بایستی در روش­های مختلف منابع انسانی به نوعی هم­افزایی (یا دست کم، به درجه­ای از سازگاری) دست پیدا نمود و مطمئن گردید که این روش­ها با نیازهای سازمان هم­خوانی دارند. از این لحاظ مطالعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت­ها و سازمان­ها ضروری به نظر می­رسد (بامبرگر و مشولم، 1381).

شرایط زمانی، مکانی و جهانی و دگرگونی­های پی­در­پی محیط موجب شده می باشد تا نظام مدیریت منابع انسانی پدیده­ای زنده و پویا و در حال یادگیری، به شمار بیاید. از آنجا که منابع انسانی ­مهم­ترین سرمایه­ی استراتژیک در هر سازمان می باشد، از این­رو، اعمال مدیریت استراتژیک برای این منبع استراتژیک نه تنها قابل توجیه می باشد؛ بلکه امری بایسته می باشد (میرسپاسی، 1385). تئو و همکاران (2008) در مطالعه مدیریت راهبردی منابع انسانی در کاربران دانش نشان دادند که مدیریت راهبردی منابع انسانی با سیستم­های مدیریت دانش، سیستم­های مدیریت و ارزیابی ارتباط معناداری داشته­اند.

گاست و همکاران (2004) معتقد می باشد که مدیریت راهبردی منابع انسانی به معنای ادغام مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی راهبردی بوده و دارای سیاست­ها و کارکردهایی می باشد که مورد بهره گیری مدیران صفی به عنوان بخشی از کار روزمره، قرار می­گیرد. در واقع این مدیریت به روابط بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت راهبردی در سازمان می­پردازد و به نیازهای سرمایه­ای انسانی و توسعه قابلیت­های فرایند توجه دارد (Armstrong, 2006).

هدف اساسی مدیریت راهبردی منابع انسانی خلق قابلیت راهبردی از طریق تضمین این نکته می باشد که سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه برای کوشش در راستای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار برخوردار می باشد. هدف از این مدیریت، ایجاد حس هدفمند و جهت­دار بودن در محیط­های غالباً پرتلاطم می باشد. بدین ترتیب نیازهای کاری سازمان و نیازهای فردی و گروهی کارکنانش از طریق طراحی و اجرای برنامه­ها و سیاست­های منسجم و عملی منابع انسانی تأمین می­گردد (Ferris et al., 1992).

بعضی از صاحب­نظران مدیریت راهبردی، منابع انسانی را به عنوان بازده یا نتیجه غایی تشریح می­کنند، بعضی دیگر آن را به عنوان یک فرایند و تعدادی نیز آن را ترکیبی از هر دو می­دانند (Wright & Snell, 1998). آلریچ و لیک از مدیریت راهبردی منابع انسانی به عنوان یک فرایند نام برده و آن را فرایندی برای ارتباط اقدامات منابع انسانی با راهبرد تجاری می­دانند (Ulrich & Lake, 1991). بامبرگر و مشولم مدیریت راهبردی منابع انسانی را رویکردی به مدیریت منابع انسانی می­دانند که مبتنی بر شایستگی می باشد و بر پرورش منابع انسانی پایداری که کمتر قابل تقلیدند و قابل جایگزینی نیستند تأکید می­کنند (Bamberger & Meshoulam, 2000).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد