مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

آموزش کارکنان برای بهره گیری از تجهیزات، فرایند ها و خط مشی های جدید

تاثیر آموزش بر این فرض استوار می باشد که سازمان وقتی می تواند توسعه و بهبود یابد که افراد آن به گونه “سیستماتیک“و مداوم با “تکنولوژی”جدید شغلی آشنا شوند و در جهت بهسازی و رشد و توسعه خود گام بردارند و طرز روبرو شدن با تغییر و تأثیر داشتن در آنرا یاد بگیرد (باقرزاده، 1378، 109).

تغییر و تحول در بطن هر برنامه توسعه نهفته می باشد، و جزء لایتجزی آن به شمار می رود. بدیهی می باشد توانمندی سازمان در تطبیق خود با تغییرات محیطی منوط به وجود کارکنان آزموده و آماده برای مواجه شدن با شرایط متفاوت می باشد. این مسئله مأموریتی خطیر را برعهده سیستم آموزش سازمان می گذارد و آن آماده ساختن نیروها برای قبول و پذیرش و همگامی با تغییرات می باشد (روشن و همکاران، 1375، 109).

به گونه کلی روشهای جدید انجام کار از قبیل نرم افزار جدید کامپیوتری، خط مشی جدید ایمنی و ماشین الات جدید، اغلب نیاز به آموزش کارکنان دارند، چنین آموزشهایی معمولا بر مبنای الزامات خط مشی های جدید، تجهیزات و فرایند ها طراحی می شوند و بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل شغل می تواند در این راستا سودمند باشد (راهنمای شاغلین، 2002، 65).

2– آموزش جهت برطرف کردن مسائل عملکردی کارکنان خاص و یا گروههایی از کارکنان

در بعضی از مواقع آموزش به این دلیل مورد نیاز می باشد که کارکنان وظایف کاری خود را به نحو صحیحی انجام نمی دهند. هر گاه که چنین معضل عملکردی تشخیص داده گردید آن معضل بایستی به دقت تجزیه و تحلیل گردد تا علت آن معلوم گردد. اگر معضلات عملکردی ناشی از فقدان دانش و یا مهارت باشد می توان آن را از طریق آموزش برطرف نمود اما اگر به دلایلی دیگر نامناسب بودن طراحی فرایند های کار باشد، مسائل آموزشی کارکنان نمی تواند گره گشا باشد (راهنمای شاغلین، 2002، 65).

نه تنها با آموزش سازنده می توان معضلات عملکردی کارکنان را از میان برداشت بلکه در مورد سایر رده­های سازمانی نیز می توان از آن بهره گیری نمود. شکایت و نارضایتی در محیط کار غالباً ناشی از مدیریت ضعیف و بی­اثر می باشد و معمولا با آموزش دادن مسئولان در زمینه های

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید