پایان نامه ارشد در مورد تهدیدهای بدافزاری موبایل

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مدلسازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2 ویژگی های آماری تحرک انسانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یافته های اصلی پژوهشگران در این موضوع در سه محور کلی دسته بندی می گردد. (Kakihara, 2002)

  • ویژگی های آماری مکانی ( جغرافیایی): در این ویژگی ها مطالعه می کنیم که یک فرد در یک مکان خاص چه مسافتی و چه مسیری را طی می کند یا احتمال انتخاب فلان مکان به چه اندازه می باشد. آیا انتخاب یک مکان تاثیری بر تصمیم های آینده فرد در انتخاب مکان بعدی دارد یا خیر. آیا پرش افراد از یک مکان به مکان دیگر تابع الگوی آماری می باشد. برای مثال دانشجویان در اوقات درسی خود به سمت مکان کلاس ها تمایل دارند و یا کتابخانه و بوفه دانشگاه از مکان های مورد علاقه آنهاست. به اظهار دیگر احتمال حضور در این مکان ها بیشتر می باشد. (Gonzalez, 2008)
  • ویژگی های آماری زمانی: تحرک انسانی از بعضی ویژگی های زمانی بر تحرک افراد تاثیر می گذارند. برای مثال افراد بر اساس یک برنامه زمانی در طول هفته به مکان های خاصی در طول برنامه حرکت می کنند. برای مثال یک دانشجو معمولاً براساس برنامه زمانی نیم سال خود در طول هفته به بعضی کلاس ها می رود و در ظهر به سالن غذاخوری مراجعه می کند. مدت زمان اقامت افراد در مکان های مختلف نیز با در نظر داشتن بازه زمانی و مکان تا حد زیادی قابل پیش بینی می باشد. برای مثال اگر دانشجو در کلاس خود در اول بازه کلاس حاضر باشد، به احتمال زیاد تا پایان کلاس در آن مکان حضور خواهد داشت. این الگوهای زمانی در پیش بینی تحرک افراد می تواند موثر باشد. (Song C. K., 2010)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: