پایان نامه ارشد در مورد:بررسی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

4-4-1- تابع هدف

در این مساله هدف برنامه ریزی DG های یک نیروگاه مجازی به مقصود شرکت در بازار روز بعد می باشد. مساله ی بهینه سازی با روش الگوریتم بهینه سازی آموزش ویادگیری([1]TLBO) حل شده می باشد که در ضمیمه توضیحات مختصری در مورد این روش آمده می باشد.تابع هدف کلی به صورت زیر قابل اظهار می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که در آن profit سود کل نیروگاه مجاری می باشد در طول بازه ی برنامه ریزی برای T ساعت در روز آینده می باشد. در ارتباط ی فوق ترم اول درآمد ناشی از فروش انرژی به مصرف کنندگان شبکه ی توزیع می باشد. اندازه تقاضای خودروهای برقی در واقع بخشی از این مصرف می باشد. ترم دوم اندازه در آمد و یا هزینه ی ناشی از تبادل توان با شبکه ی بالا دست در نقاط مختلف اتصال می باشد. همانطور که قبلاً بحث گردید VPP می تواند از نقاط متفاوتی به شبکه ی بالادست متصل باشد.ترم سوم در ارتباط ی فوق هزینه ی تولید DG ها و ژنراتورهای بادی می باشد. در نهایت ترم آخر به مقصود کم کردن تلفات در تابع هدف گنجانده شده می باشد که در اقدام  VPP را ملزم می کند که به نحوی منابع تولید خود را برنامه ریزی کند که تلفات شبکه به حداقل برسد.

[1] Teacher Learning Based Optimization

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: