پایان نامه ارشد درباره:مقایسه کارایی الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

چکیده

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در این پایان نامه، به مطالعه روش های مورد بهره گیری متداول برای آشکارسازی اطلاعات در سیگنالهایی می پردازیم که برآیند سیگنال هایی هستند که کاربران مختلفی در یک سیستم مخابراتی چند کاربره ارسال نموده اند. با در نظر داشتن ماهیت این مسئله، آن را به دو بخش اصلی می توان تقسیم نمود: آشکارسازی اطلاعات ارسالی تمامی کاربرانی که سیگنال ارسالی آن ها در سیگنال برآیند دریافتی موجود می باشد، که از آن به عنوان آشکارسازی متمرکز دانسته می گردد و هم چنین آشکارسازی اطلاعات ارسالی یک کاربر خاص مطلوب از میان کاربرانی که سیگنال ارسال نموده اند که به عنوان آشکارسازی غیر متمرکز شناخته می گردد. در این پایان نامه روش های متداول از هر دو نوع آشکارسازی مورد مطالعه قرار می گیرد. در مورد اول عیان ساز بهینه را مطالعه می نماییم هم چنین به مطالعه آشکارسازی کروی برای پیاده سازی آن می پردازیم. سپس به مطالعه روش های زیر بهینه می پردازیم و آشکارساز ناهمبسته کننده[1] ، آشکارساز کم ترین میانگین مربع خطا[2]، آشکارساز ماتریس بالامثلثی و آشکارساز              V-BLAST را معرفی می نماییم. در مورد دوم نیز، گیرنده های وفقی را مورد مطالعه قرار می دهیم که با در پیدا نمود رشته های آموزشی[3]  عملیات آشکارسازی را انجام می دهند. هم چنین به معرفی روش های متداول برای آشکارسازی کور این گونه سیگنال ها می پردازیم که در آن نیازی به دریافت رشته های آموزشی نباشد. در مورد اخیر، به ارائه روشی خواهیم پرداخت که با در نظر داشتن ماهیت وفقی آشکارسازهای کور معرفی شده با بهره گیری از روش کنترل فازی[4] برای تعیین مناسب اندازه پله[5]  معرفی کرده ایم که منجر به بهبود عملکرد عیان سازی کور معرفی شده می گردد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: