تحقیق رایگان پایان نامه ارشد برق پویایی انتشار آلودگی بدافزارهای موبایل بر تلفن های هوشمند

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

1-4-3 بازار نرم افزاری Nokia

Nokia در بازار نرم افزاری خود علاوه بر نرم افزارهای کاربردی برای بسترهای دیگر به ارایه نرم افزارهای کاربردی برای سیستم عامل خود Symbian اقدام می کند. (Lee, 2010) همانند Apple Nokia نیز یک فرآیند مرور امنیتی (برای نرم افزارهایی که بر روی بازار نرم افزاری خود قرار می دهد) قرار داده می باشد. با این حال Symbian در مورد بهره گیری یا عدم بهره گیری کاربر از بازار رسمی یا غیر رسمی به کاربر هشداری نمی دهد. کاربران این سیستم عامل می توانند از بازارهای نرم افزاری دیگر نیز بهره ببرند. (Felt, 2011) بعضی از این بازارها با وجود محبوبیت از فرآیندهای مرور امنیتی محروم هستند. نکته مهم در این سیستم عامل وجود فرآیند امضا و گواهی دیجیتال نرم افزاری می باشد.  (Badura, 2009, May)برنامه ها داری امضا دیجیتال می توانند مجوز سیستم عامل برای انجام فعالیت های منوط به مجوزهای سطح بالا را دریافت کنند. فرآیند دریافت گواهی و امضا دیجیتال برای نرم افزار شامل فرآیندهای مرور امنیتی نرم افزار نیز می گردد. (Morris, 2008) نرم افزارهایی که نیازمند انجام فعالیت هایی با مجوز سطح بالا باشند علاوه بر مطالعه خودکار امنیتی بایستی مرور امنیتی انسانی را نیز انجام دهند. (Rischpater, 2010) پس با این شیوه اغلب نرم افزارهای کاربردی ارایه شده در بازارهای Symbian که دارای امضا باشند، فرآیند مرور امنیتی را پشت سر گذاشته اند. اگر چه در بعضی موارد گواهی ها نیز دزدیده شده و مورد سؤ بهره گیری قرار گرفته اند نظیر بدافزار YXE که به آن تصریح گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید