پایان نامه ارشد برق برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

3-2-2- خودروهای الکتریکی هیبریدی(HEV)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این خودروها هم دارای موتور سوختی و هم دارای موتور برقی با باتری کافی (1 تا 3 کیلووات) با قابلیت ذخیره انرژی از موتور سوختی و ترمز خودرو هستند. باتریها در زمان مورد نیاز به کمک خودرو می آیند تا نیروی کمکی تولید کنند یا در سرعتهای پایین با خاموش شدن موتور سوختی نیروی محرکه خودرو را تامین نمایند.

در دهه گذشته حدود یک و نیم ملیون دستگاه خودروی برقی قیبریدی به فروش رفته می باشد. در کشورهای توسعه یافته ای نظیر ایالات متحده ی امریکا حدود 3 درصد از خودروهای موجود هیبریدی هستند. معایب این خودروها عبارتند از:

  • عدم قابلیت شارژ باتریها از شبکه ی برق
  • وابستگی به موتور مصرف کننده سوخت فسیلی ( عدم قابلیت حرکت خودرو تنها با بهره گیری از موتور برقی)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: