پایان نامه ارشد :بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- آشکارسازهای ناهمبسته ساز و کمینه میانگین مربع خطا خطّی

با توجّه به پیچیدگی محاسباتی نمایی آشکارساز بهینه که بهره گیری از آن را در اقدام غیر ممکن می سازد، آشکارساز های زیر بهینه خطّی با پیچیدگی از مرتبه چند جمله ای برای آشکارسازی چند کاربره معّرفی شده اند که متداول ترین آن ها آشکارساز های ناهمبسته ساز و MMSE هستند که در این بخش معرفی می گردند.

1-1-1- آشکارساز ناهمبسته ساز

بردار خروجی از بانک K فیلتر منطبق را همان گونه که نشان دادیم می توان به صورت زیر نوشت:

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

که در آن  بردار نویز گاوسی با میانگین صفر و ماتریس کواریانس  می باشد. می دانیم گیرنده سنتّی که تنها مبتنی بر بهره گیری از فیلتر منطبق می باشد حتّی در صورت عدم حضور نویز  نیز ممکن می باشد آشکارسازی را همراه با خطا انجام دهد، یعنی:

 

به دنبال گیرنده ای هستیم که دست کم در صورت نبود نویز محیطی بتواند بدون خطا آشکارسازی نماید گرچه وجود چنین شرایطی در اقدام کاملا بعید می باشد. برای این مقصود فرض کنید که  ماتریس  معکوس پذیر باشد، اگر آن را از سمت چپ در بردار  ضرب کنیم خواهیم داشت:

 

اگر  باشد، به سادگی می توان با اعمال کردن تابع علامت بر بردار حاصل، داده های ارسال شده را آشکارسازی نمود:

 

پس نتیجه می گیریم اگر شکل موج های امضای کاربران مستقل خطّی باشند، آشکارساز معّرفی شده می تواند به صورت ایده آل دمدولاسیون را انجام دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: