پایان نامه ارشد:میزان بهبود عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از پیاده سازی سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو

چرخه عمر سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان

چرخه عمر سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان شامل ١١ مرحله می باشد که در ادامه، مراحل مختلف این چرخه و تبیین مختصری از هر مرحله آورده شده می باشد.(علی زاده، 1387)

 

  1. در این مرحله نیاز به یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مطالعه می­گردد.
  2. مرحله‌ی دوم شامل آماده ساختن سازمان برای پیاده‌سازی برنامه ریزی منابع سازمان می‌باشد که در این مرحله، ارتباطات و آموزش دادن از مدیران اجرایی آغاز می گردد.
  3. در این مرحله عملیات تصمیم­گیری درمورد‌ انتخاب نرم‌افزار برنامه ریزی منابع سازمان صورت می‌گیرد.
  4. مرحله چهارم شامل فرآیند مدلسازی می‌باشد که فرآیند مدلسازی «آن چیز که هستیم» و «آن چیز که خواهیم بود» را انجام خواهند داد و به دنبال آن واکاوی شکاف صورت می­گیرد.
  5. در این مرحله، مناقصه برای پیاده‌سازی کامل برنامه ریزی منابع سازمان صورت می‌گیرد که شامل تمامی جزئیات مورد نیاز زیرساختاری می‌باشد (سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه).
  6. شرکت‌هایی که در مرحله پنجم درخواست نموده‌اند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و یک شرکت به عنوان شریک پیاده‌سازی انتخاب می گردد.
  7. مرحله اصلی پیاده‌سازی در این مرحله صورت می‌گیرد که شامل آموزش‌های گسترده در تمامی سطوح می‌باشد: در این مرحله نرم‌افزار مربوطه براساس نیاز شرکت خریدار ساختاربندی می گردد، مواردی که نیازی به آن نیست غیر فعال می گردد و موارد مورد نیاز و خاص آن شرکت فعال و قابل بهره گیری می گردد.
  8. مرحله هشتم شامل تست کردن و مطمئن شدن از سیستم ایجاد شده می‌باشد.
  9. این مرحله، اجرا شدن نهایی می‌باشد و پیاده‌سازی به انجام می‌رسد. در این مرحله کاربران بایستی آن چیز که را آموزش دیده‌اند به کار بسته و مورد بهره گیری قرار دهند. در این زمان کاربران نیاز به پشتیبانی بالایی خواهند داشت و بایستی کاربران را تشویق نمود که سیستم قبلی را کنار گذاشته و متکی به سیستم جدید شوند.
  10. مرحله دهم، مرحله بهبود می‌باشد. در این مرحله از طریقه انجام کارها بازخور مناسب دریافت شده و به دنبال انجام اقدامات اصلاحی و مورد نیاز جهت بهبود وضعیت بپردازیم. همچنین در این مرحله، متخصصان فروشنده نرم‌افزار و برنامه‌نویسان بایستی دائماً براساس شرایط خاص، قوانین جدید، نیازهای جدید مشتریان و… به فکر بهبود نرم‌افزار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان باشند.

این مرحله زمانی به وجود می‌آید که تکنولوژی جدید سیستم برنامه ریزی منابع سازمان نارسایی داشته باشد یا توجه جدید به نیازهای شرکت ظاهر گردد. در اینجا مدیران نسبت به جایگزینی دیگر توجه‌های سیستم‌های اطلاعاتی که تناسب بیشتری با نیازهای سازمانی خواهند داشت تصمیم گیری می­کنند.

2-5 ساختار و اجزای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

از نظر ساختاری سیستم سیستم برنامه ریزی منابع  متشکل از زیر­برنامه یا سلول­های[1] مختلف نرم افزاری می باشد که هریک از این سلول ها می توانند به گونه مستقل در حوزه­های مختلف یا به صورت یکپارچه بهره گیری شوند.(داونپورت، 1998)[2]

سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان می­توانند در همه حوزه­ها به کار گرفته شوند اما حوزه­ها و فرآیند­های بسیار مهم که سیستم­های سیستم برنامه ریزی منابع آن ها شامل موارد زیر می گردد: (کوپتار و کوهلی 2006)[3]

[1].Model

[2] Davenport

[3] Koptar & Kohli

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1) مطالعه تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) بهبود عملکرد زنجیره تأمین با بهره گیری از پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .

سازمان یا سازمان­هایی که این پژوهش در آن انجام می پذیرد، می توانند از طریق نتایج این پژوهش در جهت بهتر شدن بهره گیری از سامانه برنامه ریزی منابع سازمان خود و همچنین بهره گیری از این سیستم در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین بهره گیرند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو  با فرمت ورد