پایان نامه ارشد:سنجش مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

تاریخچه آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمان­ها

پیسس، اسمیت و میلر[1] در کتاب بهسازی منابع انسانی خود تاریخچه پیدایش و تکمیل منابع انسانی را به چهار دوره تقسیم کرده می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- به دوره درجه استادی رسیدن کارگران: این دوره از حدود سال 1100 پس از میلاد مسیح آغاز می گردد و تا حدود سال 1800 میلادی به طول می انجامد. در طول این دوره مهارتهای کارگران، به گونه غیر رسمی، با نظاره کارگران ماهرتر و تولید کنندگان و یا حتی نظاره اعضای خانواده توسعه می پیدا نمود. فعالیت های شغلی در محدوده نزدیک به منزل صورت می گرفت و تمرکز روی بازدهی، بیش از کارایی کارکنان بود.

2- دوره کارایی کارکنان یا کارگران: این دوره حدوداً از سال 1800 میلادی تا سال 1920 به طول انجامید. در این دوره کارکنان، در مقام یک نیروی مولد و تولید کننده مورد مطالعه قرار گرفتند و مدیران توجه عمده خود را بر ایجاد عوامل محرک برای افزایش کارایی کارکنان خود، معطوف کردند وبه رضایت یا بهسازی کارکنان خود توجه کمتری داشتند.

2- دوره رضایتمندی کارکنان: این دوره، از دهه 1920 آغاز گردید و تا سال 1945 ادامه پیدا نمود. بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت های مربوط به بهسازی کارکنان، بر دستیابی به رضایت کارکنان متمرکز گردید. مطالعات هاثورن توانست ارتباط بالایی را بین بازدهی و کارایی کارکنان و اندازه رضایت شغلی شان نشان دهد.

4- دوره رشد کارکنان: این دوره از سال 1945 آغاز شده می باشد و تا کنون ادامه دارد، امروزه آموزش و بهسازی، ابزارهای برای ترقی و رشد هر یک از کارکنان محسوب می گردند و اموری ارزشمند برای همه انسانها، بدون در نظر داشتن نوع کار و یا مقامی که در سازمان اشغال کرده اند (Pis, 1991: 24).

در حقیقت تاریخچه بهسازی سازمان به اواسط دهه 1950، یعنی هنگامی که این مفهوم مورد بهره گیری و کاربرد وسیعی قرار گرفت بر می­گردد.

کوشش­های للاند برادفور و نیلی گاردنر در سال 1945، که برای نخستین بار به فکر بهره گیری از آموزش های ضمن خدمت برای تغییرات کلی سازمان ها افتادند، سر آغازی بر بروز تحول در بهسازی منابع انسانی بود.

[1] . Pace.Smith & Mills

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد