پایان نامه ارشد:تاثیر مدیریت جریان کار بر عملکرد زنجیره تأمین

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مدیریت تغییر:

تقریباً نیمی از پروژه­های ناکام مانده برنامه ریزی منابع سازمان به این دلیل با شکست مواجه شده­اند که مدیران آن­ها کوشش لازم برای اعمال مدیریت تغییر صحیح و مناسب را در نظر نگرفته­اند. مقاومت در برابر تغییر از علت های اصلی شکست پروژه­هاست. مارتین و چینگ پیشنهاد می­کنند که راه کاهش این مقاومت، مشارکت دادن کارکنان در فرآیند تغییر می­باشد. فرهنگ موجود در سازمان و تغییر سازمانی بایستی به نحوی موثر مدیریت گردد. فرهنگی با عقاید و ارزش­های مشترک برای موفقیت پروژه بسیار ضروری می باشد وتاکید بر کیفیت، توانایی بالا و تمایل قوی به پذیرش فناوری جدید بایستی در سازمان تقویت گردد.

 

 11-آموزش:

سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان  سیستم­های پیچیده­ای بوده و نیازمند آموزش سختگیرانه­ای هستند. آموزش ناکافی یا عدم وجود آن می­تواند منجر به شکست پروژه گردد. سطوح مختلف موجود در شرکت نیازمند آموزش­های متفاوتی در مورد این سیستم­ها هستند. آموزش خود به دوگروه آموزش رسمی و آموزش غیر­رسمی تقسیم­بندی می­گردد. در آموزش رسمی بر اساس تبیین شغل­های تعریف شده، کلاس­های آموزشی در مورد سیستم­های جدید برای بعضی از کاربران، اجباری و برای بقیه اختیاری می­باشد. در آموزش غیر رسمی نیز آموزش از طریق سایر همکاران ماهر به کارکردن با سیستم انجام می­پذیرد.

 

12- مستند­سازی:

یکی از وظایف اصلی مدیریت پروژه و همچنین از عوامل موفقیت پروژه ها، مستند سازی پروژه از قبیل مستندات فنی و پشتیبانی می­باشد. مستندات فنی شامل گزارش­های شناخت، مدل­های تحلیل و طراحی سیستم، مدل­های اطلاعاتی سیستم و مستندات آموزشی سیستم و مستندات پشتیبانی پروژه شامل قرارداد پروژه، گزارش­دهی فعالیت­ها، برنامه ریزی فعالیت­ها و مکاتبات پروژه می باشد. مستندات بایستی با ابزار استانداردی مثل MS Office، MS Project و… تهیه شده و قابل بازیابی در محیط مشتری باشد.

 

13- مدیریت انتظارات:

در مورد ارتباط عوامل موفقیت بحرانی با یکدیگردر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان  نیز مطالعاتی صورت گرفته که به این نتیجه دست یافتند. از آنجایی که ارتباطات بین اعضای تیم پروژه بر اساس مباحث فنی و تنها متمرکز بر این مباحث بوده می باشد (اکثرا در مورد انتخاب نرم افزار) و مدیر پروژه بیشتر بر مباحث فنی امر تاکید داشته می باشد، این امر بر عقاید مدیریت ارشد نیز تاثیر گذار بوده می باشد. پس انتظارات موجود در مورد سایر عوامل غیر­فنی به­خوبی مدیریت نشده و اهداف و مقاصد اجرای پروژه نیز بطور واضح و مشخص اظهار نشده می باشد. پس می­توان نتیجه گرفت که همه این عوامل بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر یکدیگر موثرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1) مطالعه تأثیر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تأمین.

2) بهبود عملکرد زنجیره تأمین با بهره گیری از پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان .

سازمان یا سازمان­هایی که این پژوهش در آن انجام می پذیرد، می توانند از طریق نتایج این پژوهش در جهت بهتر شدن بهره گیری از سامانه برنامه ریزی منابع سازمان خود و همچنین بهره گیری از این سیستم در جهت بهبود عملکرد زنجیره تأمین بهره گیرند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو  با فرمت ورد