پایان نامه ارشد:ارائه اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش

بخش تعاون[1]:

تعریف مفهومی: معمولا در اقتصاد کشورهای مختلف بخش تعاون در کنار سایر بخشهای اقتصادی معرفی می گردد. در قانون اساسی کشور به این بخش تصریح شده می باشد. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار می باشد. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها می باشد که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می باشد. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می گردد که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی می باشد.مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد طرفداری قانونی جمهوری اسلامی می باشد.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). در تعریف دیگر از بخش تعاون، مجموعه سازمان­ها یا شرکتهای تعاونی که تحت نظارت و خط مشی های دولت در یکی از گرایشهای رسمی تعاونی های کشور مشغول فعالیت هستند (سایت رسمی وزارت تعاون، 1388). سازمان  تعاونی سازمان یا شرکتی  می باشد از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بمنظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی کهدرقانون وضع شده می باشد تشکیل می گردد(سایت رسمی وزارت تعاون، ماده 2  قانون شرکتهای  تعاونی). یک همکاری اقتصادی-اجتماعی توسط سه بخش مصرف کننده،  تولیدکننده وشهرونداست (پوول،1990). اتحادیه بین المللی تعاون، اجتماع مستقل و داوطلبانه افراد به مقصود تامین نیازها و نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشترک از طریق اداره و نظارت دموکراتیک با مالکیت مشاع، دموکراسی، عدالت، انصاف، اخلاق، صداقت، مسئولیت­پذیری و دگرخواهی را بعنوان تعریف سازمان تعاونی ارائه کرده می باشد (سایت رسمی اتحادیه بین المللی تعاونیها، 2008). تعاونی‌ها بایستی در قراردادهای استخدامی خود، کارکنان را به تقبل توسعه منظم در قالب استفاه از زمان مشترک بر مبنای نیمی از زمان کارتعاونی و نیمی دیگر آن توسط خود کارکنان، ملزم نمایند. تأکید بر ویژگی‌های معتبر، می‌بایست همواره تشویق گردد، در باب تعاون و تعاونی‌ها از سوی صاحب‌نظران از دیدگاه‌ها ومکاتب مختلف علوم اجتماعی تعاریف متعددی اظهار شده می باشد. سازمان تعاونی به معنی همکاری به مقصود تأمین سعادت یا منافع متقابل می باشد (آبوتز، 1384). سازمان تعاونی در حقیقت بیش از کار و زندگی مشترک می‌باشد. می‌توان آن را «واکنش متقابل» نامید که به خاطر یک هدف و یک علت –  علتی که همه بشر‌ها را دربرمی‌گیرد- انجام می گردد (براون، 1998). سازمان تعاونی، سازمانی می باشد که درآن افراد داوطلبانه و با حقوق مساوی با یکدیگر شریک می شوند تا از منافع اقتصادی خود دفاع کنند (سایت رسمی سازمان بین المللی کار، 2008).

[1]Cooperative Sector

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه سنجش اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان

اهداف ویژه:

  1. سنجش تاثیر مولفه کارمندیابی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  2. سنجش تاثیر مولفه آموزش و بالندگی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  3. سنجش تاثیر مولفه ارزیابی عملکرد بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  4. سنجش تاثیر مولفه جبران خدمات بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  6. سنجش تاثیر مولفه بهداشت و ایمنی بر عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر اندازه در نظر داشتن اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان  با فرمت ورد