مدل سازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار:پایان نامه برق

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

1-3-3 مقطع سوم: سال 2009 تا  سال 2011 رشد تروجانهای پیامکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این دوسال Android توانست سهم قابل توجهی از کاربران را در اختیار بگیرد. سیستم عامل iPhone و BlackBerry نیز سهم خود را افزایش دادند. Symbian به سرعت سهم خود را از دست می داد؛ اما هنوز از لحاظ تعداد کاربر برترین سیستم عامل شناخته می گردید. (Maslennikov, 2011)

در این دوسال بدافزارها حمله به iOS و Android را آغاز کردند. همانگونه که پیش بینی می گردید، برنامه هایی که iOS را هدف قرار دادند، با در نظر داشتن ساختار این سیستم عامل تنها توانستند دستگاه هایiPhone قفل شکسته یا اصطلاحاً Jail Broken را آلوده کنند. بدافزاری که سیستم عامل iOS را هدف گرفته بود قصد داشت که با یک حمله فیشینگ علیه یک بانک آلمانی اطلاعات حیاتی کاربر را بدزد[1]. (Porras, 2010) اولین بدافزار Android با نام FakePlayer در اوایل آگوست 2010 کشف گردید. انتشار اولیه این بدافزار بر روی بازار رسمی نرم افزاری Android صورت گرفت. بهره گیری از محتوای مستهجن در انتشار این بدافزار مؤثر بود. (Zhou, 2012 )

تعداد سرسام آوری از بدافزارهای کشف شده در این مدت قادر بودند از قربانیان خود پول بدزدند. آمارها تا پایان سال 2010 در جداول 2 و 3  در پیوست 2 و همچنین شکل های 6 تا 8 آورده شده می باشد. در نمودارهای بدافزارهای بسترهای مختلف، در نظر داشتن این نکته جالب می باشد که تروجانهای پیامکی Java از بدافزارهای Symbian پیشی گرفتند. لیست اسامی بدافزارهای کشف شده از آگوست 2009 تا دسامبر 2010 در جدول 3 پیوست 3 آورده شده می باشد. حدود 46 خانواده جدید بدافزار کشف شده اند. توزیع این خانواده ها بر بسترهای مختلف در جدول 3 پیوست 2 آورده شده می باشد.

[1] iKee

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: