دانلود پایان نامه رشته برق برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

3-2- معرفی خودروهای برقی

با در نظر داشتن بحران نفت و افزایش قیمت سوخت فسیلی در چند سال اخیر به ویژه در کشورهای صنعتی، موضوع جایگزینی اتومبیل های کنونی  مورد توجه جدی قرار گرفته می باشد. عدم توانایی در طی مسافت طولانی و نیاز به شارژ مجدد مهمترین عیب خودرو های برقی می باشد . پیش روی قیمت پایین انرژی الکتریکی و مسایل زیست محیطی نیز مهمترین مزیت آنهاست. اهمیت شیفت دادن انرژی حمل و نقل از سوخت فسیلی به سمت الکتریسیته از آنجا مشخص می گردد که حدود دو سوم مصرف نفت در بخش حمل و نقل می باشد  و 97 درصد انرژی مصرفی در این بخش وابسته به سوخت های فسیلی می باشد. با ازدیاد خودروهای برقی و نیاز به شارژ روزانه آنها می توان آنها را به عنوان بارهای جدید و بزرگ برای شبکه برق معرفی نمود. اما این بارها خصوصیتی دارند که آن را از سایر مو ارد جدا می کند، و آن توانایی در ذخیره سازی برق و امکان تزریق آن به شبکه به عنوان تولید پراکنده برق می باشد[45].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: