دانلود پایان نامه برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو …

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

  • فعالیت منفرد: بسیاری از واحدهای تولید پراکنده مالک خصوصی دارند و برای مصرف­کنندگان محلی به تولید توان می­پردازند. پس فاقد هماهنگی و زیر ساخت های ارتباطی لازم با DG های مجاور و اپراتور شبکه هستند. در صورتی که این واحدها بخواهند در بازار انرژی مشارکت داشته باشند بایستی ساختار ارتباطی مناسب برای فعالیت موثر آن­ها ایجاد گردد.

حداقل قدرت خروجی برای مشارکت در بازار انرژی و کنترل شبکه می­تواند از طریق تجمع تعدادی از DER ها در یک مجموعه انجام گردد. از سوی دیگر این منابع برای شرکت در بازار برق نیاز به یک برنامه ریزی صحیح دارند تا بتوان توان خروجی متغیر آن­ها را از طریق منابع رزرو با امنیت بالا جبران نمود. با در نظر داشتن نکات ذکر گردیده یک ساختار تکنیکی همراه با یک چهارچوب بازرگانی و تجاری نیاز می باشد تا از طریق آن DER ها قادر باشند در یک مجموعه فعالیت کنند و ارتباط لازم بین آن­ها ایجاد گردد. بدین طریق تولیدکنندگان پراکنده به توان کافی و امنیت لازم جهت مشارکت در بازار انرژی و سرویس­های جانبی دست پیدا می­کنند و ریسک عدم تولید توان قراردادی برای آن­ها کاهش می­یابد. برای دست­یابی به این اهداف می­توان از نیروگاه مجازی بهره گیری نمود. نیروگاه مجازی را می­توان به صورت مجموعه­ای از DER های متنوع دانست که برای مشارکت در بازار انرژی و سرویسهای جانبی در کنار هم قرار گرفته­اند[39]. ایده اصلی بهره گیری از نیروگاه مجازی جمع­آوری تعداد زیادی از DER ها به مقصود ایجاد یک ساختار عملکردی واحد می باشد. این نیروگاه خصوصیاتی شبیه به نیروگاه­های سنتی دارد و می توان برای آن خصوصیاتی مانند برنامه زمان­بندی تولید، محدودیت تولید، هزینه عملکرد و خصوصیات دیگر تعریف نمود. با بهره گیری از این پروفایل نیروگاه مجازی قادر می باشد مانند نیروگاههای مجازی برای ارائه سرویس­های مختلف با بازار قرارداد منعقد کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید