دانلود پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق  با در نظر گرفتن خودرو های برقی

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2-1-2- نیروگاه مجازی تکنیکی[1]

TVPP نوعی از نیروگاه مجازی می باشد که شامل DER ها در یک منطقه خاص جغرافیایی می باشد. این نوع از نیروگاه مجازی تاثیرات شبکه محلی بر روی مجموعه DER ها را مطالعه می­کند و هزینه­ها و خصوصیات عملکردی مجموعه را نمایندگی می­کند. در واقع وظیفه TVPP مدیریت سیستم محلی برای شبکه توزیع می باشد. وجود تعداد زیادی از تولیدات پراکنده در سطوح فشار متوسط و فوق فشار ضعیف می­تواند موجب ایجاد عدم تعادل در مقدار توان اکتیو و راکتیو در سطوح توزیع و فوق توزیع گردد. این عدم تعادل در سمت اولیه ترانسفورماتورهای HV/MV دیده می­گردد. نوسان در توان اکتیو و راکتیو قراردادی سیستم را از حالت بهینه عملکردی خود خارج می­کند. در بعضی از کشور ها مانند فرانسه وقتی که توان اکتیو یا راکتیو در سمت توزیع از مقدار قراردادی خود خارج گردد، اپراتور سیستم توزیع بایستی به اپراتور سیستم انتقال جریمه پرداخت کند[41]. پس توانی که در سمت توزیع به شبکه تزریق می­گردد بایستی کنترل شده باشد تا در خطوط انتقال تراکم ایجاد نکند. برای کنترل گردش توان بین شبکه توزیع و انتقال لازم می باشد تا توان خروجی هر کدام از DER ها به درستی پیش­بینی و مانیتور گردد. هنگامی که اپراتور شبکه انتقال امکان ایجاد تراکم در شبکه تحت نظرش را پیش­بینی می­کند از تولیدکنندگان می خواهد تا برنامه تولید خود را اصلاح کنند. این کار با بهره گیری از پیشنهادهای تولیدکنندگان برای ایجاد تعادل در زمان واقعی انجام می­گردد.

[1]-Technical virtual power plant (TVPP)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: