دانلود پایان نامه :بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن …

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

عنوان کامل پایان نامه :مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

تکه هایی از این پایان نامه :

  • آشکارسازی متمرکز

1-1- مقدمه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل به مطالعه راهکارهای موجود برای آشکارسازی سیگنال هایی می پردازیم که با بهره گیری از تکنیک DS-CDMA سیگنال های کاربران مختلفی را در خود جای داده اند. هم چنین در این فصل هدف آشکارسازی، دست یابی به اطلاعات ارسالی تمام کاربران تسهیم شده در سیگنال دریافتی می باشد نظیر آن چیز که در Uplink سیستم های تلفن همراه رخ می دهد.

1-2- مدل سیگنال در سیستم های DS-CDMA

در یک سیستم DS-CDMA غیر هم زمان، با K کاربر فعال، مدل سیگنال دریافتی با در نظر گرفتن کانال گاوسی معمولا به صورت زیر نمایش داده می گردد (برای مثال [5-2] و [7]):

 

که در آن،  نویز گاوسی سفید با چگالی طیف توان واحد می باشد. داده های  مستقل هستند و به صورت هم احتمال برابر 1- یا 1+ در نظر گرفته می شوند.  بیانگر شکل موج امضای کاربر k ام می باشد و انرژی آن برابر واحد فرض می گردد یعنی (). دامنه سیگنال دریافتی کاربر k ام در گیرنده و  ها آفست های نسبی سیگنال های غیر هم زمان کاربران در سیگنال کل دریافتی در گیرنده می باشد.

چنانچه بتوانیم با بهره گیری از فراهم کردن امکان دسترسی کاربران مختلف به یک ساعت واحد سیگنال های آن ها را هم زمان نماییم، مدل سیگنال دریافتی برای حالت هم زمان به صورت خواهد بود [4]:

 

هم چنین سیگنال ارسالی از BTS[1] ها را در سیستم های تلفن همراه می توان به این شکل مدل نمود. زیرا در این حالت سیگنال برآیندی که حامل سیگنال هایی برای کاربران مختلف می باشد از یک مکان ارسال می گردد و فرض هم زمانی مستقر می باشد.

در ادامه به مطالعه روش های متداول برای آشکارسازی اطلاعات موجود در سیگنال دریافتی با مدل ارتباط می پردازیم و توجّه خود را به حالت هم زمان معطوف می نماییم.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: