تحقیق رایگان دانلود پایان نامه بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

1-1- آشکارساز سنتی[1]

پیش از ارائه ساختار گیرنده بهینه توسط Verdu [3-2]، این باور وجود داشت که گیرنده بهینه برای آشکارسازی سیستم های چندکاربره تداخل کننده نظیر سیستم CDMA غیر متعامد، همان بهره گیری از گیرنده با فیلتر منطبق می باشد که در سیستم های تک کاربره مورد بهره گیری قرار می گرفته می باشد. این پنداشت نادرست نتیجه در نظر گرفتن تداخل ها به مانند نویز غیر قابل حذف[2] بوده می باشد. در حالی که می توان اطلاعات موجود از شکل موج های امضای کاربران مختلف را برای از بین بردن اثر تداخلی آن ها بر یکدیگر به کار برد.

با این حال آشکارساز سنتی به دلیل سادگی بسیار زیاد آن در اولین سیستم کاربردی CDMA مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد[29].

شکل (3-1) آشکارسازی سنتی را برای حالت متمرکز نشان می دهد[3-2]:

 

عملکرد این آشکارساز به خصوص برای مواردی که تعداد کاربران فعّال[3] با در نظر داشتن بهره گسترده سازی[4] مورد بهره گیری بالا باشد، غیر قابل قبول می باشد.  هم چنین چنانچه کنترل توان در سیستم چند کاربره موجود نباشد، کارایی این آشکارساز می تواند برای کاربری خاص حتّی برای تعداد کم  کلّ کاربران نیز نامطلوب باشد [2].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید