تحقیق دانلود پایان نامه با موضوع:بررسی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق با در نظر گرفتن خودرو های برقی

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3- عدم قطعیت در قیمت بازار

قیمت بازار وابسته به پارامترهای بسیاری در بازار می­باشد، مانند قیمت سوخت، نحوه رفتار دیگر شرکت کنندگان، شرایط آب و هوایی، اندازه تولید انرژی در بازار در مقایسه با اندازه مصرف آن و… رفتار پیچیده سیگنال قیمت برق موجب شده می باشد که در بازار به عنوان مهمترین عدم قطعیت محسوب گردد و کلیه مسائل برنامه ریزی و پیشنهاد قیمت شرکت­های تولید را تحت تاثیر خود قرار دهد. سوخت مورد بهره گیری در بیشتر تولید کننده­های انرژی الکتریکی جهان ذغال سنگ، نفت، گاز، آب، باد، خورشید و یا اورانیوم (واحدهای اتمی) می باشد. می­توان گفت نوع سوخت، قیمت و در دسترس بودن آن دارای عدم قطعیت بزرگی بوده و تاثیر زیادی بر روی قیمت دارد، زیرا این فاکتور مستقل از رقابت در بازار می باشد و بر روی قیمت تمام شده انرژی تولیدی توسط واحدها، تاثیر مستقیم می­گذارد. در اقدام به دلیل تعدد شرکت­های تولید و در نتیجه پیشنهادهای متفاوت قیمت برای فروش انرژی، در نهایت قیمت تسویه بازار یک متغیر احتمالی می باشد و پیش بینی آن همواره با عدم قطعیت همراه می باشد. لذا حل مساله بدون در نظر گرفتن این عدم قطعیت دارای ریسک بالایی می­باشد و تاثیر زیادی در سود مورد انتظار خواهد داشت. در واقع قیمت تسویه بازار برای هر ساعت از روز هدف، متغیری احتمالی با تابع چگالی احتمال لاگنرمال مطابق ارتباط 4-2 می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: