دانلود پایان نامه انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :مدلسازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

تکه هایی از این پایان نامه :

2-2-2-1 الگوهای مکانی در تحرک انسانی

در چنین الگوهایی مدل ها کوشش دارند تا ترجیحات مکانی افراد را تشخیص دهند. پایه ای ترین الگوی تحرک افراد، حضور در مکانهایی می باشد که برای آنها ترجیح دارد. (مثل محل کار، دانشگاه، باشگاه و منزل) احتمال انتخاب بازگشت به یک مکان خاص با فرکانس بازدید (تعدد بازدید) مرتبط می باشد. این موضوع با در نظر گرفتن تابع توزیع اندازه جابجایی از مکانی به مکان دیگر رفتار تحرکی انسانی را از تحرک های تصادفی جدا می سازد.

در پژوهش های پژوهشگران علم فیزیک نشان داده شده می باشد که در مسیرهای حرکت انسانی خصیصه های مقیاسی[1] هست. بعضی توزیع های Truncated Power-Law Dist. در مسیرهای طی شده افراد هست.  بروکمن و دیگران در مقاله نشان داد که (Brockmann D. H., 2006) جابجایی افراد یا در اظهار آنها پرش های انسانی در محیط طبق یک الگوی توانی انجام می شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: