دانلود پایان نامه ارشد رشته برق مدل سازی انتشار بدافزار در یک شبکه سیار

92
آگوست 10, 2016 0 Comment

تکه هایی از این پایان نامه :

1-3-4 مقطع چهارم: سال 2011 تا سال 2012 حمله به Android

همانگونه که پیش بینی می گردید در این سال تروجان های پیامکی بر سایر تهدیدها غالب شدند.  (JuniperNetworks, 2012) رشد تهدیدهای بدافزاری علیه Android افزایش یابد. (Vidas, 2011) جاسوس افزارها به شکل چشم گیری گسترش یابند. (Hoffman, 2012) آسیب پذیری ها تأثیر عمده ای در حملات اعمال کنند و آسیب پذیری های بیشتری کشف گردد.  (JuniperNetworks, 2012)بدافزارهای تهدیدکننده Android به گونه ای انفجارگونه افزایش یافتند و خیلی زود از همتایان خود برای بسترهای Symbian و Java پیشی گرفتند. در پیوست 2 جدول 4  و شکل 9 گویای تغییرات در وضعیت هستند. نمودار به خوبی رشد انفجاری بدافزارها را نشان می دهد. این رشد ناشی از بدافزارهای Android جدید در این سال می باشد. در شکل 10 پیوست 2 نموداری برای رفتار بدافزارها ترسیم شده می باشد. تروجان های پیامکی هنوز در اوج هستند اما سهم آنها نسبت به سال های قبل از 44 درصد به 36 درصد کاهش یافته می باشد. درهای پشتی که بیشتر مورد بهره گیری بدافزارنویسان Android می باشد توانسته می باشد به مقام دوم رفتار تهدید آمیز بدل گردد. این مقام نسبت به سال گذشته قابل رشد چشم گیری نشان می دهد. در سال 2011 نوشتن جاسوس افزارها رشد بی سابقه ای داشته می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: